Behandlig av for tidlig fødsel

Truende for tidlig fødsel? Bruk av tokolyse reduserer andelen som føder innen 24 timer, 48 timer og syv dager. Behandling kan utsette fødselen i noen døgn slik at det ufødte barnet kan få en god effekt av lungemodningsbehandlingen eller dermed har mulighet for overføring til et annet sykehus.

Les mer om tokolyse på Ostetrikk.no.