Prostatakreft hormonbehandling

Hvilken behandling en pasient som har prostatakreft tilbys er avhengig av hvor utbredt sykdommen er. Valgene er: kirurgi, strålebehandling, hormonbehandling, cellegiftbehandling og kombinasjoner.

Det er vesentlig å skille mellom helbredende og lindrende behandling av prostatakreft.

Hormonbehandling av kreft baserer seg på at kreftcellene er avhengig av hormonell stimulering for å vokse. Ved å forandre hormonmiljøet i kroppen kan man redusere nye kreftceller. Samtidig øker ofte såkalt programmert celledød i kreftcellene. Da kan kreftsvulstene reduseres og pasienten få bedring av symptomene, og leve lengre og bedre.

Les mer om prostakreft hormonbehandling her.