Storebrand med ny historisk lav fastrente

storebrand

Bjørn Erik Sættem i Storebrand.

Storebrand har ligget i tet på fastrentelån siden november. Nå kommer storbankene etter, og vi svarer med å kutte fastrentene med inntil 0,31 prosentpoeng.

Ny fastrente for alle kunder blir 1,95 prosent* for binding i 3 år, 2,25 prosent* for 5 år, 2,89 prosent* for 10 år og 3,49 prosent* for 20 år. De nye fastrentene gjelder fra og med 10. mars.

– Mens storbankene har erklært fastrentekrig om kundene med best økonomi og de yngste kundene, gir vi de laveste fastrentene til alle våre kunder, sier kommunikasjonssjef Bjørn Erik Sættem i Storebrand.

Det har aldri vært billigere å sikre seg en lav lånerente mange år frem i tid. Fastrentene har nemlig aldri vært lavere. Det er gode nyheter for lånekunder som ønsker trygghet og forutsigbare utgifter.

Sættem mener at fastrentelån er et godt alternativ for flere typer lånetakere.

– De som har lånt mye og ikke tåler en kraftig renteøkning, bør vurdere å binde renten på hele eller deler av lånet. Fastrente er også et godt alternativ for dem som er usikre på sin fremtidige inntekt i et turbulent jobbmarked. Og for folk som har kjøpt utleiebolig, og ønsker å matche forutsigbare leieinntekter med like forutsigbare kostnader, sier han.

Mulig å binde renten i 20 år
I slutten av oktober lanserte Storebrand som eneste private bank fastrentelån med 20 års bindingstid. Det betyr at lånekundene kan binde renten for tilnærmet hele nedbetalingsperioden – til en årlig kostnad på 3,49 prosent nominelt.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at de fleste fastrentekundene i Norge binder renten i tre år eller mindre. Svært få har bundet renten for lengre perioder enn fem år.

– Den flytende renten vil neppe forandre seg vesentlig på kort sikt – og det vil gjerne ikke familieøkonomien heller. Hovedargumentet for å binde renten er langsiktig forutsigbarhet, og da anbefaler vi å binde for en lengre periode, fortrinnsvis 5, 10 eller 20 år, avslutter Sættem.

Reklamer