Bruke BSU-pengene til pensjon?

bsu pensjon

Har du tenkt på pensjonen din?

Å gjøre de riktige valgene er avgjørende for et godt pensjonsliv. Undersøkelser viser at seniortilværelsen er den lykkeligste, og det er godt å ha litt kapital og trygghet når man er lykkelig!

Pensjonsreglene er endret. De fleste har fått med seg at de enten må ta til takke med lav pensjon eller jobbe til de er vel 70 for å få god pensjon. Alternativt må de spare selv. Den tradisjonelle metoden er å starte med å spare en månedlig sum når man har passert 40 år. De fleste velger kombinasjonsfond som investerer både i aksjer og obligasjoner.

– Sparer du kr. 1.700 hver måned fra 40 til 67 år, har du 981.000 med 4% avkastning før skatt. Skattesatsen på aksje- og kombinasjonsfond er ca. 32%, og du sitter igjen med 844.000, sier Ernst Hagen som er Investment Manager i Gabler Investment Consulting AS.

Velger du utradisjonelt og har full pott på BSU-kontoen når du er 34 år, har du 300.000 som kan investeres langsiktig. Da må du fortsatt betale lånekostnader på lånet.Det blir ca. kr. 1.700, altså det samme månedlige utgiften som 40 åringen starter å spare med. Du får ikke noen økte utgifter ettersom du allerede er vant til å betale renter og avdrag med ca. 1.700 pr måned.

Setter du beløpet i en pensjonssparekonto og satser i aksjemarkedet, kan det gi 7% avkastning. Da har du ikke mindre enn 2.800.000 når du er 67 år. Pensjonskontoer innenfor forsikringsproduktene har kun 22% skatt på fortjenesten, mens aksje- og kombinasjonsfond har 32%. Det gir 250.000 i redusert gevinstskatt, og du sitter igjen med 2.249.000 etter skatt.

– Selv om spareformen typisk har pensjon i navnet, er ikke pengene låst til pensjonsalder. Du kan når som helst ta ut hele eller deler av beløpet, sier Ernst Hagen i Gabler Investment Consulting AS.

Det er 3 faktorer som gir forskjellen:

Langsiktighet

34-åringen som starter tidlig får 33 års investeringshorisont, mens 40- åringen har 27 år. Rentesrenteeffekten de siste 6 årene er formidabel, og utgjør nesten 1 million i ekstra avkastning. Når 34-åringen har passert 60 år har han en solid kapital som gir en høy avkastning, mens 40-åringen må nøye seg med lavere saldo og fortsatt må spare kr. 1.700 pr måned, mens 34-åringen nå er ferdig med boliglånet.

Risikovillighet

34-åringen satser på aksjer, mens 40-åringen er mer forsiktig. 3% høyere avkastning i aksjemarkedet er realistisk, og er en viktig grunn til at saldoen ved fylte 67 år er høyere. Det kan være fornuftig for 34-åringen å redusere risikoen når det nærmer seg pensjonsalder, men forskjellen vil likevel være betydelig.

Skatt

34-åringen sparer i Unit Link-produkter hvor skattesatsen på fortjenesten er 22%, mens tradisjonelle aksje- og kombinasjonsfond nå må betale nesten 32% skatt. Hvor lenge skatteforskjellen mellom Unit Link og frie fond vil bestå, er usikkert. Det skal nevnes at det ikke er anledning til å sette BSU-sparingen rett over i pensjonssparing. BSU-kontoen kan kun brukes til å kjøpe bolig eller nedbetale på lån til bolig som er kjøpt tidligere. 34-åringen må derfor gjøre tingene riktig: Først må boliglånet nedbetales med 300.000. Deretter må han øke sitt lån med 300.000. Skattereglene må følges, ellers kan man risikere straffeskatt.

– Seniortilværelsen blir sannsynligvis den lykkeligste i ditt liv.Valgene du tar som ung får stor betydning for valgmulighetene og friheten som du kan oppnå etter fylte 60 år. En god økonomi som senior gjør at du selv kan bestemme om du vil gå av med pensjon eller blir nødt til å jobbe lenge, avslutter Ernst Hagen.

Reklamer