Gabler kjøper DNB Pensjonstjenester

gabler

Gabler kjøper DNB-selskap.

DNB Pensjonstjenester AS er et konsulent- og aktuarselskap for bedrifter som forvalter pensjonsmidlene i egne pensjonskasser. I tillegg foretar selskapet beregninger av pensjonsforpliktelser til ytelsespensjonskunder i DNB Livsforsikring.

Selskapet hadde en omsetning på 35 millioner i 2015 og har nå syv ansatte. Finanskonsernet Gabler AS kjøper nå DNB Pensjonstjenester AS.

– Kjøpet av virksomheten er en milepæl for oss, sier konsernsjef Olav Rune Øverland i Gabler.

– Selv om ytelsespensjon som ordning er på vei ut, kan det ta femti år før den er faset helt ut. Gabler har en moderne og effektiv teknologi for pensjonsadministrasjon. Vi vil etter dette oppkjøpet håndtere ytelsesordninger og fripoliser for over 300.000 arbeidstagere og pensjonister. Dette området vil være god forretning for oss i mange år. Vår virksomhet har gjennom de siste 16 årene vokst til å bli Norges største uavhengige selskap innenfor pensjonsadministrasjon.

– Nå får vi syv nye kollegaer i Oslo og vil ansette flere i Bergen, sier han.

Overtakelsen betyr at åtte pensjonskasser med over 35 000 medlemmer, som i dag administreres av DNB Pensjonstjenester, vil få sin pensjonsordning administrert av Gabler.

– Administrative tjenester til ytelsesbaserte pensjonskasser og verdsettelse av pensjonsforpliktelser vil ikke være et satsingsområde for DNB fremover. Gablers kompetanse og erfaring sikrer våre kunder en langsiktig løsning, og jeg er trygg på at kundene vil bli ivaretatt på en god måte, sier Anders Skjævestad, administrerende direktør i DNB Livsforsikring AS.

– Jeg er også glad for at de ansatte kommer inn i et miljø med mange dyktige kollegaer med et sterkt faglig fokus på pensjonskasser og pensjonsberegninger, understreker Skjævestad. Gabler overtar alle ansatte i virksomheten.

Gabler i vekst
Gabler har etter dette oppkjøpet 110 ansatte og kontorer i Oslo og Bergen. Selskapet har hatt en sterk vekst de siste årene og forventer en økning i omsetning fra 170 millioner i 2015 til rundt 220 millioner i 2016.

Gabler leverer tjenester innenfor pensjonsadministrasjon, aktuar-, regnskap- forsikringsmegling og investeringstjenester. Gablers kunder består av rundt 60 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper.

Reklamer