Pensjon til offentlig ansatte – dette bør du vite

pensjon

Tips om pensjon i det offentlige.

Er det er lenge til pensjonsalder, trenger du ikke vite alt. Men sjekk hva slags ordning du har og få med deg de store linjene, råder KLPs pensjonsøkonom. 36 prosent av arbeidstakere mellom 18 og 29 år vet ikke hva slags pensjonsordning de har, viser en landsdekkende undersøkelse Opinion har gjennomført for KLP.

– Det er ikke overraskende. Selv om det alltid er lurt å sette seg inn i pensjon tidlig, vet vi at kunnskapen øker med alderen, sier pensjonsøkonom i KLP Øyvind Røst.

1,4 millioner personer i Norge har pensjonsrettigheter fra offentlig tjenestepensjon i nåværende eller fra tidligere arbeidsforhold. Å lære alt om pensjon kan være overveldende, og når du er ung er det ikke alt som er like relevant.

– Men du bør sjekke hva slags ordning du har, og vite litt om de store linjene, påpeker Røst.

Her er det viktigste du bør vite om offentlig tjenestepensjon.

Du får 66 prosent av lønn
I Norge får alle alderspensjon fra folketrygden. Den utgjør omtrent 50 prosent av lønnen.
I tillegg har du som jobber i det offentlige offentlig tjenestepensjon gjennom arbeidsgiveren din. Alderspensjonen fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon blir til sammen litt mer enn 66 prosent av lønnen.

Du må ha en opptjeningstid
For å få full alderspensjon fra en offentlig tjenestepensjon må du jobbe 30 år i 100 prosent stilling. Har du kortere opptjeningstid blir alderspensjonen forholdsmessig lavere. Pensjonsopptjeningen fortsetter selv om du skifter arbeidsgiver innen offentlig sektor.

De yngste må jobbe lenger
Fordi levealderen i befolkningen øker, må hvert årskull jobbe litt lenger for å få samme pensjonsnivå som forrige årskull. Alle årskull frem til og med 1958-årskullet har en individuell garanti. Denne garantien skal sikre at alderspensjonen blir 66 prosent ved uttak fra 67 år for de som har full stilling i 30 år.

Pensjonen er livsvarig
Offentlig tjenestepensjon utbetales livsvarig. Pensjoner under utbetaling blir regulert med den alminnelige lønnsveksten (minus 0,75 prosent), slik som folketrygden.

Du har mulighet til å gå av tidlig
Offentlig ansatte har også AFP (avtalefestet pensjon). Dette er en tidligpensjonsordning som utbetales til de som helt eller delvis går av med pensjon mellom 62 og 67 år.

Det blir trolig endringer
Myndighetene og partene i arbeidslivet jobber med å endre og tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen for de yngre medlemmene. Det er fordi vi lever stadig lenger og fordi det skal lønne seg å stå i jobb. De eldste medlemmene blir ikke berørt. De yngste får trolig en ny opptjening i tjenestepensjonen, og for gruppen i mellom blir det ganske sikkert en form for overgangsordning.

Reklamer