Gjør matematikk spennende

matematikk

Spennende med matte.

– Høyt presterende elever har også behov for tilpasset undervisning. Vi vet at mange elever ikke får store nok utfordringer i matematikkfaget og kjeder seg i timene. Det sier Frode Løbersli, prosjektleder ved Senter for IKT i utdanningen.

Den virtuelle matematikkskolen er en nettbasert skole hvor elever på ungdomstrinnet kan følge matematikk 1T på videregående nivå, i tillegg til fagene på ungdomsskolen.

– Den virtuelle matematikkskolen gir disse elevene et tilbud uansett hvor de bor, legger han til.

Edvarda Harnes er elev i Den Virtuelle matematikkskolen i dag, og hun syntes det var oppfriskende å få gå videre med 1T:

– Favorittfaget mitt har blitt matematikk etter at jeg tok DVM-1T. Ved å ta DVM-1T kan du få utfordringer som gjør matematikken mye mer spennende. Jeg anbefaler alle som mestrer ungdomsskolematematikken å søke DVM-1T!, sier hun.

Omvendt undervisning
DVM-1T bruker omvendt undervisning som pedagogisk modell. Dette innebærer at elevene går igjennom fagstoffet som en leksjon på nett før klasseromsundervisningen. På denne måten kan man legge vekt på diskusjon og problemsløsning i undervisningsøktene.

– Det er utrolig deilig å gå ut av hver matematikkleksjon og virkelig kjenne at jeg kan noe jeg ikke kunne før jeg startet leksjonen, sier Max Aidann Mulhall-Biseth, DVM-1T-elev.

Undervisningsøktene foregår i et virtuelt klasserom, med egen nettlærer og medelever på samme faglige nivå. Der kan elevene gå rett på de morsomme og krevende matematikkproblemene, og diskutere fagstoffet i elevgrupper.

– For meg har det gått relativt fort og enkelt å ta DVM-1T. Timene blir tatt opp så du kan se de senere – det er ekstremt praktisk om det er noe du sliter med å få inn, eller hvis du skulle gå glip av en time, forteller Mulhall-Biseth.

Jobber selvstendig
– Gjennom innsats i DVM-1T kan man ligge ett år foran i matematikk når man begynner på videregående. Dessuten er man mer forberedt på det som kreves som student på høyskole eller universitet, fordi man har mer erfaring med å jobbe selvstendig, forteller Edvarda Harnes.

I det virtuelle klasserommet er det elever fra ulike skoler, på samme nivå som en selv. Formelt blir eleven tatt opp ved en videregående skole.

Reklamer