Innledende forhandlinger med Spekter sluttført

lønnsforhandling

Lønnsforhandling i Spekter.

Protokoll i de innledende forhandlinger med Spekter (A-forhandlinger) ble signert tirsdag 19. april kl. 20.00.

– Vi er svært tilfreds med gode prosesser og konstruktiv fremdrift i forhandlingene, sier forhandlingsleder for Akademikerne helse; Rune Frøyland.

Det er avtalt at forhandlinger i nye medlemsvirksomheter i arbeidsgiverforeningen Spekter skal forhandles i år av Akademikerne helse. Dette gjelder bl.a. Martina Hansens Hospital AS (MHH) og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL).

– Forhandlingsretten på MHH og LHL er viktig for oss ettersom dette er spesialisthelsetjeneste på linje med sykehusene, sier Frøyland.

Forhandlingene fortsetter nå for de enkelte foreningene i Akademikerne helse med start 9. mai. Akademikerforeningene skal da forhandle lønn og arbeidsbetingelser lokalt.

– Fra vår side vil dette skje på en ansvarlig og konstruktiv måte, sier Rune Frøyland.

Reklamer