Bidrar til arbeidsplasser landet over

forsvarsbygg

Sessvollmoen, foto: Alejandro Perez.

Forsvarsbyggs årlige milliardinvesteringer sikrer lokale arbeidsplasser i store deler av landet. Fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør, legger Forsvarsbygg årlig igjen milliardbeløp i forbindelse med investeringer og kjøp av varer og tjenester. I 2015 var det snakk om 3,6 milliarder kroner.

Rammeavtaler
Av de 3,6 milliarder kronene, gikk drøye 1,3 milliarder til regionale og lokale leverandører via rammeavtaler. – De fleste anbudene som legges ut offentlig er kunngjøringer over EØS-terskelverdi (1,1 mill.). Vi passer på å dele anbudet opp geografisk slik at flest mulig kan konkurrere, dette sikrer god konkurranse og er likt for alle. Det innebærer at Forsvarsbygg inngår en rekke avtaler både regionalt og lokalt, sier leder for innkjøpstjenester i Forsvarsbygg, Kristian Halvorsen. I 2012 undersøkte Forsvarsbygg hvor mye av dette som gikk til lokale leverandører i Nord-Norge. Vel 74 prosent av alle vare- og tjenesteleveranser gikk til det lokale markedet.

Handle lokalt
Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør. Virksomheten er spredt over store deler av landet, og beløpene som legges igjen lokalt, bidrar til aktivitet og sysselsetting.

Reklamer