Nordnorsk næringsliv velger nordnorsk bank

snn

Nordnorske bedrifter velger lokalt.

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et solid resultat for første kvartal. Det skyldes blant annet at flere bedriftskunder velger nordnorsk. SpareBank 1 Nord-Norge opplever for tiden stor vekst i bedriftsmarkedet.

– Vi har over tid sett en fin økning i antallet kunder i personmarkedet. Nå ser vi at også næringslivet velger nordnorsk. En økning på mer enn 9 prosent i bedriftskundemarkedet på ett kvartal er svært gledelig, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Fortsatt lokal
Janson peker på lokal tilstedeværelse når han skal forklare hvorfor bedriftskundene velger SpareBank 1 Nord-Norge.

– Vi har like mange filialer i Nord-Norge som alle våre konkurrenter til sammen. Den senere tid har vi dessuten rustet opp våre 16 finanssenter i landsdelen, og flyttet fullmakter og kompetanse nærmere kunden. Vi ser at nordnorske bedrifter foretrekker en lokal leverandør. Det gleder mitt nordnorske hjerte, smiler Janson.

Samtidig innrømmer han at omstillingen til en digital hverdag med både kontornedleggelser og nedbemanning er krevende;

– Jeg vil takke både kunder og lokale politikere for god dialog, og lover at vi vil strekke oss langt for å finne gode løsninger. Samtidig vil jeg berømme våre ansatte for omstillingsvilje og ekstraordinær innsats, sier konsernsjefen.

Jansons beste
SpareBank 1 Nord-Norge leverer et resultat på 344 millioner kroner før skatt i årets første kvartal. Veksten i bedriftsmarkedet er bare én av årsakene til at Janson mener dette har vært hans beste kvartal som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

– I tillegg til mange nye kunder, så viser resultatet at vi er solide. Vi leverer avkastning på godt internasjonalt nivå. Vi har dessuten jobbet mye med å få ned kostnadene. Nå ser vi at vi lykkes, med en kostnadsreduksjon på hele 8 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, forklarer Janson.

Optimisme i nord
Andre deler av landet er preget av oljebrems og røde flagg. Dette er ikke en utvikling SpareBank 1 Nord-Norge forventer å se i Nord-Norge.

– Nei, vi ser det ikke i våre tall, og heller ikke i makrotallene. Vi skal naturligvis være oppmerksomme på at nasjonale ringvirkninger kan treffe også vår landsdel. Men i øyeblikket går det rett og slett bedre i nord enn i sør. Og når det går bra for landsdelen, går det bra for landsdelsbanken, sier Janson.

Reklamer