Skattetips for pensjonister ute i siste liten

klp banken

Skattetips fra KLP Banken.

Får du eller ektefellen skattefradrag for pensjon? Pass på hvordan dere fører kapitalinntekter- og fradrag i selvangivelsen. Dere kan spare tusener.

– For pensjonistektepar der en eller begge får skattefradrag på pensjon, vil det i mange tilfeller være smart å føre kapitalinntekter i selvangivelsen til den ektefellen som har lavest pensjon og kapitalfradrag på ektefellen med høyest inntekt, sier Øyvind Røst, pensjonsøkonom i KLP.

– Dette er et smart skattetips ikke alle vet om. Pensjonistektepar som kan benytte dette skattetipset kan spare flere tusen kroner, påpeker Røst.

Hvem gjelder dette?
Ektefeller og meldepliktige samboere kan gjøre det. Minst en av dem må motta skattefradrag for pensjon. Alderspensjonister får skattefradrag for pensjon på inntil 30.800 kroner. For inntekt over 180.800 kroner nedtrappes skattefradraget. Har du en lavere pensjon, får du ikke utnyttet hele skattefradraget fordi skatten blir lavere enn 30.800 kroner.

Hvor høy pensjon kan ektefellen ha?
Det gir normalt lavere skatt for ekteparet samlet dersom den ene har alderspensjon under 183.000 kroner. For pensjon under dette nivået blir skatten lavere enn 30.800 kroner, samtidig som ikke hele skattefradraget er brukt opp om du bare har pensjon og ingen annen inntekt. Du får derfor ikke utnyttet skattefradraget for pensjon maksimalt. Skattefradrag for pensjon kan ikke overføres, selv om du ikke får utnyttet hele fradraget.

Slik gjør dere
Ved å føre kapitalinntekter i selvangivelsen til den med lavest pensjon og kapitalfradrag på den andre ektefellen, vil den med lav pensjon få utnyttet mer av skattefradraget. Den andre ektefellen får lavere skatt.

Før for eksempel alle renteinntekter dere har i post 3.1.1 i selvangivelsen på den ektefellen som har lav pensjon og ubenyttet skattefradrag. Kapitalfradrag bør settes i selvangivelsen til den andre ektefellen. Før for eksempel alle renteutgifter dere har i post 3.3.1 i selvangivelsen til denne ektefellen.

Får ektefellen med lavest inntekt overført tilstrekkelig med kapitalinntekt til at hele skattefradraget på inntil 30.800 kroner blir brukt opp, er det ikke mer å tjene på å flytte inntekter/fradrag i selvangivelsen. Da blir flytting av inntekter og fradrag mellom selvangivelsene, bare en fordeling av skatt mellom ektefellene.
Hvilke inntekter og fradrag kan overføres?

De typiske kapitalinntekter som kan overføres er renteinntekter, utbytte og skattepliktige gevinster fra aksjer, eiendom eller øvrig kapital. Typiske kapitalutgifter som kan overføres mellom ektefeller er renteutgifter, og fradragsberettigede tap på aksjer, eiendom eller annen kapital.

Bruk en skattekalkulator
Hvis den ene ektefellen ikke får utnyttet hele skattefradraget, er det fornuftig å overføre kapitalinntekter tilsvarende ubenyttet skattefradrag/0,27 i selvangivelsen for 2015. Det kan du beregne selv, men for de fleste er det enklest å kontrollregne dette med en skattekalkulator på nett. Bruk for eksempel skattekalkulatoren til skatteetaten.no for beregninger.