Nå kan alle søke startlån elektronisk

husbanken

Adm. dir. i Husbanken Bård Øistensen.

Nå er det slutt på at man må møte opp på boligkontoret i kommunen for å søke startlån og tilskudd til boligkjøp. Fra 4. mai kan alle søke direkte og enkelt på PC, nettbrett eller smarttelefon.

– Du kan fylle ut skjemaet ved hjelp av noen tastetrykk. Vedlegg lastes enkelt opp og sendes elektronisk til kommunen. Det er blitt både enkelt og effektivt – alle kan søke når og hvor de vil, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Ny, bedre og enklere digital tjeneste
Målet med den elektroniske søknadsløsningen er å forenkle og forbedre brukeropplevelsen og tilgjengeligheten for de som skal søke om boligfinansiering. Søknadsskjemaet er enklere og lettere å forstå enn tidligere. Spørsmålene i skjemaet er direkte koblet til søkerens egen livssituasjon.

– Opplysninger som finnes i andre offentlige registre hentes inn automatisk, slik at den som søker slipper å bruke tid på å oppgi informasjon staten allerede har. Behovet for tidkrevende dialog med kommunen reduseres fordi søknaden blir mer korrekt utfylt, sier Øistensen.

Gode tilbakemelding fra kommuner og søkere
Den nye e-søknaden har vært testet ut i sju kommuner siden nyttår, og erfaringene er svært gode. Andelen elektroniske søknader i testkommunene er på mellom 70-80 prosent, og det er langt høyere enn forventet.

– De aller fleste som søker har gjort det hjemmefra uten annen hjelp enn det de finner på husbanken.no og i selve søknadsløsningen. Dette bekrefter at e-søknaden er selvforklarende og brukervennlig. Vi oppfordrer alle potensielle søkere til å benytte den elektroniske søknadsløsningen, sier Øistensen.

Hvem er i målgruppa for startlån og tilskudd?
Startlån og tilskudd er virkemidler kommunene bruker for å hjelpe de som er varig vanskeligstilte ut av leiemarkedet og inn i egen bolig. Dette er altså ikke en finansieringsordning som er tilgjengelig for alle. På husbanken.no/startlaan/ finnes en oversikt over hvem som kan få startlån og tilskudd fra kommunene.

E-søknad startlån etterfølges av et nytt saksbehandlingssytem for kommunene i 2017. Forutsatt at alle kommuner tar systemet i bruk, vil innføringen av saksbehandlingssystemet gi en innsparing på inntil 40 000 timer sammenliknet med tiden kommunene per i dag bruker på saksbehandling.

Reklamer