Stø kurs i KLP

sverre klp

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Verdistigning på kundenes midler endte på 1,0 prosent i første kvartal. God avkastning i omløpsobligasjoner og eiendomsmarkedet bidro mest til resultatet for første kvartal.

– KLP leverer et tilfredsstillende resultat i et turbulent marked, preget av lave renter og store svingninger i aksjemarkedene. Vi har forberedt oss på lave renter ved å bygge opp soliditet i gode år. De urolige finansmarkedene vi har vært vitne til i første kvartal viser betydningen av solide finansielle buffere, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Sterkt vekst – effektiv drift
KLP har hatt en betydelig vekst i antall nye kunder på offentlig tjenestepensjon de seneste årene. I år har ytterligere en kommune og 22 bedrifter kommet til. Stadig flere medlemmer og et økende antall pensjonister stiller krav til KLP som selskap, samtidig som selskapet skal tilpasse seg nye reformer og regelverksendringer.

– Vi har arbeidet med egne prosesser, nettløsninger og kundeinformasjon, som skal gjøre oss i stand til å håndtere flere kunder og medlemmer på en mer effektiv måte, uten at våre kostnader øker, sier Thornes.

Det jobbes målrettet med å forenkle og forbedre kundekommunikasjonen. I tillegg jobbes det med kontinuerlig forbedringsarbeid etter Lean-metoden. Også innen pensjonsbehandling kan KLP vise til forbedringsarbeid med gode driftsmessige resultater i form av redusert saksbehandlingstid.

Reklamer