Synes jobbreiser sliter på privatlivet

jobbreiser

Jobbreisene sliter på privatliv.

Annenhver nordmann i en internasjonal undersøkelse svarer at reisevirksomhet i jobben er en byrde for privatlivet.

Seks av 10 kvinner, og fire av ti menn bekrefter dette i årets første runde av den globale arbeidsmarkedsanalysen Randstad Work Monitor. Mer enn 26.000 arbeidstagere, i privat sektor, deltar i undersøkelsen.

-Globalisering og internasjonalisering har gjort at flere reiser i jobbsammenheng. Det ikke et ukjent fenomen at ansatte med flere reisedøgn opplever høyere grad av press og konflikt mellom jobb og familie, sier Camilla Grana, administrerende direktør i Randstad Norge.

– Menn har kanskje en tendens til å oppleve lengre reiser som avkobling, men flere kvinner kjenner seg utrygge, ensomme og tenker på familien. Derfor er det ikke overraskende at flere kvinner enn menn ser på jobbreiser som en belastning, sier Grana.

På tross av den opplevde belastningen, er deltagerne i undersøkelsen tydelige på at reisevirksomhet gir en tilleggsverdi i jobben. Hele ni av 10 nordmenn svarer bekreftende på dette, litt over det internasjonale gjennomsnittet.

-Dette illustrerer paradokset og motsetningene mange opplever. Mange ønsker å reise, men for mange innebærer dette også økte stressfaktorer. Arbeidstagerne blir utsatt for stadig større krysspress; man må stå på, yte og produsere mer, omstille seg og henge med – samtidig som det er stadig viktigere å ha et aktivt liv utenom jobben, sier Camilla Grana.

I den samme undersøkelsen, svarer 47 prosent av de norske arbeidstagerne at de ønsker seg en jobb som også omfatter internasjonal reisevirksomhet. Den norske svarprosenten ligger 10 prosent under gjennomsnittet for de 34 landene i undersøkelsen. I Sverige og Danmark svarer henholdsvis 47 og 33 prosent at de ønsker å reise utenlands i jobben, mens over 80 prosent i land som Mexico, India, Tyrkia og Argentina ønsker en slik jobb.

– Bortsett fra Japan, som ligger lavest i undersøkelsen med 32 prosent som ønsker utenlandsreiser, er det arbeidstagere i europeiske land som gjennomgående har minst ønske om internasjonal reisevirksomhet, forteller Grana.