Konkursøkning i oljefylkene

experian

Frode Berg, administrerende direktør i Experian.

Oljeprisnedturen har begynt å gi utslag i konkursstatistikken for fylkene med mest oljerelatert virksomhet, ifølge ny konkursstatistikk fra Experian.

For årets fire første måneder øker antallet konkurser i Hordaland med 34 prosent sammenliknet med i fjor og i Rogaland øker det med 14 prosent. I Buskerud, som har mange oljerelaterte bedrifter i området som kalles Subsea Valley mellom Drammen og Kongsberg, har antallet konkurser økt med 18 prosent.

– Det tar ofte litt fra fra en bedrift opplever en krise, til den må gå til skifteretten. Nå ser det imidlertid ut som den varslede konkursøkningen i oljefylkene slår inn, sier Frode Berg, administrerende direktør i Experian.

I april hadde Hordaland en konkursøkning på hele 146 prosent, opp fra 26 konkurser i april 2015 til 64 konkurser i sammen måned i år. For Rogaland viser statistikken en konkursøkning på 54 prosent til 37 konkurser i april 2016, mens Buskerud øker med 32 prosent til 25.

– Apriltallene må sees i lys av sesongvariasjoner grunnet forskjellige måneder for avvikling av påsken Likevel er tallene så tydelig at vi kan si at situasjonen forverres i oljefylkene. Fremover vil vi følge nøye med på konkursutviklingen i det oljeavhengige næringslivet i resten av landet, sier Berg.

På landsbasis er imidlertid antall konkurser ned så langt i år. Totalt har det vært 1584 konkurser, en nedgang på 0,5 prosent sammenliknet med i fjor.

– Disse tallene tyder på at todelingen i økonomien blir tydeligere. Mange oljerelaterte fylker har problemer, mens landsdeler som Østlandet og Nord-Norge som har en annen næringsstruktur, opplever foreløpig sterk økonomi og fall i antall konkurser, sier Berg.

Berg minner likevel om at man ikke bør se seg blind på statistikken for enkeltmåneder og at konkursutviklingen bare i noen grad henger sammen med realøkonomien.

– Konkurstallene er ikke et helt presist bilde på tilstanden i norsk økonomi og inneholder en rekke feilkilder, og man skal være spesielt forsiktig med å trekke bastante konklusjoner fra utvikling i enkelte måneder. Eventuelle regulatoriske endringen kan dessuten påvirke konkursutviklingen uten at det er koblet opp mot risikoutviklingen i næringslivet, sier Berg.

Reklamer