Betal nå – unngå renter på restskatten

skattedirektoratet

Vi oppfordrer alle til å bli ferdig med restskatten allerede nå, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter.

Har du fått restskatt og betaler det du skylder innen 31. mai, slipper du å betale renter av beløpet. Den foreløpige skatteberegningen du finner i selvangivelsen gir en god indikasjon på om du har betalt for mye eller lite i skatt i løpet av fjoråret. Vet du allerede nå at du må betale restskatt, har du mulighet til å slippe å betale renter på beløpet du skylder.

13,6 milliarder kroner
I fjor benyttet 221.000 lønnstakere, pensjonister og selvstendig næringsdrivende seg av muligheten til å unngå renter på restskatten. De betalte inn til sammen 13,6 milliarder kroner innen fristen 31. mai.

– Vi er opptatt av at skatten skal være riktig. Når skattyter oppdager at det er trukket for lite skatt gjennom året, er dette en fin mulighet til å gjøre opp for seg uten å måtte betale renter. Vi oppfordrer alle til å bli ferdig med restskatten allerede nå, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter.

Renten er 0,56 prosent per år, beregnet fra 1. juli i inntektsåret frem til forfall for første termin for restskatt i det påfølgende skatteåret. Dersom du har betalt inn for mye restskatt, vil det godtgjøres renter ved tilbakebetaling.

Regn ut skatten
Har du ikke gjort endringer i selvangivelsen, finner du beløpet du eventuelt skylder på siste side i selvangivelsen. Har du gjort endringer i selvangivelsen som kan påvirke den endelige skatteberegningen, kan du beregne skatten med en kalkulator på skatteetaten.no/beregnskatten. Kontonummer og KID-nummer som skal brukes ved innbetaling står i selvangivelsen.

Fristen for innbetaling av restskatt påvirkes ikke av utsatt selvangivelsesfrist, hvis du har søkt om det. Betaling etter fristen blir ikke tatt hensyn til ved endelig skatteavregning.

Første pulje med skatteoppgjør kommer 22. juni. Deretter blir det løpende skatteoppgjør mellom 3. august og 12. oktober. Skatteetaten varsler brukere på e-post eller SMS når skatteoppgjøret er klart.

Reklamer