Hva er pensjonssparing?

ips

Spar til pensjonen med IPS.

Før eller siden skal du pensjonere deg. Da er det viktig å ha penger satt til side for å gjøre alderdommen komfortabel etter et hardt arbeidsliv. Pensjonssparing er noe du kan gjøre i tillegg til den vanlige pensjonen din.

Pensjonssparing kalles IPS, som er en forkortelse for inskuddsbasert pensjonssparing. Du kan spare opptil 15.000 kr. pr. år. Innskuddet er fradragsberettiget i selvangivelsen, slik at du kan får utsatt skatten med 3.750 kroner.

Pengene i IPS er bundet frem til pensjonsalderen og kan tidligst tas ut fra fylte 62 år. Det er både fordeler og ulemper med IPS.

Fordelene ved IPS:
Beløpet på pensjonskontoen regnes ikke med i formuesskatten.
Skatt på avkastning utsettes til pengene tas ut.

Ulempene med IPS:
Noen kostnader.
Pengene bindes i flere år.

Lag budsjett for innbetalingsplan
Ved opprettelsen av en IPS mp du huske å avtale et fast årlig sparebeløp. Du er likevel ikke bundet til dette beløpet, det kan avvikes med opptil 25%. Det er også mulig å ikke innbetale noe i en nærmere bestemt periode.

IPS og skatt
Du kan trekke fra inntil 15.000 kroner i året. Fradragseffekten er på 25 prosent slik at netto må du ut med 11.250 kroner ved maks sparebeløp. Sparingen er ikke en direkte skattelette, bare en utsettelse av skatten.

Avkastningen underveis blir ikke beskattet, det skjer først ved utbetalingen.

Reklamer