Kraftig fall i private fondskjøp

nordnet

Mindre private fondskjøp.

I fjor nettokjøpte private fondskunder hos Nordnet fond for over 1,5 milliarder fra januar til mai. I år er det kun nettokjøpt fond for 239 millioner i samme periode. Selv om nedsalget i mai kun er på 11,8 millioner er dette andre måned på rad hvor det selges mer fond enn det kjøpes.

– Lave renter kombinert med et langvarig bull-marked bidro til fondsfeber i fjor. Et utfordrende og vanskelig marked har bidratt til at sparerne er langt mer forsiktige. Vi skal allikevel være forsiktig med å konkludere med at risikoviljen er fullstendig på vikende front. I tillegg vet vi at mange heller velger fond i stedet for enkeltaksjer når markedet er turbulent som det har vært de siste 12 månedene. Dette korresponderer godt med det kraftig nettokjøpet vi så i enkeltaksjer i mai, hvor markedet stabiliserte seg og uroen har senket seg. Da søker investorene mer enkeltaksjer enn forvaltede fond, sier Tom Hauglund.

Totalt ble det nettokjøpt rentefond for 17 millioner i mai, 3 millioner i kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt aksjefond for 32 millioner. De mest kjøpte fondene var Forte Trønder, Holberg Triton og Storebrand Vekst.

– Kjøpstoppen domineres av aktive aksjefond som har utmerket seg positivt så langt i år. Fondene har hittil i år gitt mellom 9 og 19 prosent avkastning og slått sine referanseindekser med god margin. Dette tiltrekker seg selvfølgelig kunder. Det positive momentet rundt laks og sjømatselskaper fortsetter med Holberg Triton på topplisten. Selv om både laksepris og lakseaksjer er på all-time-high tror investorene på videre oppgang, sier Hauglund.

De mest solgte fondene i mai var DNB Nordic Technology, DNB Global Indeks og DNB Health Care.

– Listen over de mest solgte fondene bekrefter egentlig at kundene er blitt mer forsiktige. Vi kan se at kundene selger seg ned i teknologi, biotek og SMB, noe som er tydelig tegn på redusert risikovilje, avslutter Hauglund.

Reklamer