– Hvor mye kan jeg låne?

låne penger

Hvor mye kan jeg låne?

Før du kan ta opp et lån er det viktig å svare på spørsmålet «hvor mye kan jeg låne»? Svaret får du ved å analysere din personlige økonomi, altså dine inntekter og utgifter. Finn ut hvor mye dine faste utgifter utgjør per i dag. Trekk denne summen fra arbeidsinntekten din, da får du en restsum som sier hva du har til overs hver måned. Da har du svaret på «hvor mye kan jeg låne» med økonomien du har nå.

Men husk at det er ikke bare snakk om hvor mye du kan låne, men også hvor mye du bør låne. Trenger du et stort lån eller et mindre lån? Et godt råd er å lån den minste summen du trenger, slik at du ikke havner i økonomiske problemer.

Klikk her for å vite hvor mye kan jeg låne.