EBAs stresstest bekrefter Nordeas posisjon

snorre

Snorre Storset, Nordea i Norge.

Nordea var omfattet av den EU-dekkende stresstesten for 2016, som er gjennomført av Den europeiske banktilsynsmyndigheten (European Banking Authority, EBA) i samarbeid med Finansinspektionen i Sverige, Europakommisjonen (EU) og Det europeiske rådet for systemrisiko (European Systemic Risk Board, ESRB).

Nordeas solide kapitalposisjon og forretningsmodell bekreftes av EBAs felles stresstest for EU, som nylig ble offentliggjort. I testens mest negative scenario faller Nordeas rene kjernekapitaldekning fra 16,5 % ved utgangen av 2015 til 14,1 % ved utgangen av 2018. Dette er i tråd med resultatene av stresstester foretatt med samme strenge kriterier internt og av myndighetene og medfører ingen endringer i Nordeas kapitalplanlegging eller kapitalmål. Det er på forhånd ikke fastsatt noen nivåer for bestått eller ikke bestått stresstest.

Reklamer