Billigere å leie enn å kjøpe i Oslo

oslo

Rimeligere å leie i Oslo.

Når du er i boligmarkedet er det viktig å ta de rette avgjørelsene, siden konsekvensene er så store. Ett av valgene er om du skal kjøpe eller leie. Og med økende boligpriser har valget blitt enklere.

Mens salgsprisen har økt med over 23 % i 2016, har leieprisen vært stabile. Nå vil leietakere kunne betale mindre ved å leie bolig enn å kjøpe bolig i Oslo. Du er således avhengig av fortsatt prisvekst for å kunne tjene på å kjøpe bolig.

Utleiere vil fortsatt på grunn av det lave rentenivået klare å dekke rentekostnaden gjennom husleien. I tillegg tar du del i eventuell prisvekst i salgsmarkedet.

Likt for hele landet er det at vi har hatt rekord i antall boliger til leie. Med flere boliger enn noen gang på leiemarkedet har det vært mye å velge mellom for leietakere.

– Desember er en rolig måned i utleiemarkedet med få transaksjoner. Isolert gir dermed desember ikke et riktig bilde av prisutviklingen, sier administrerende direktør Vibecke Lyse Augdal i Utleiemegleren.

Reklamer