Søk samiskmidler!

finnmark samisk

Finnmark fylkeskommune: Søk samiskmidler i jubileumsåret 2017!

Finnmark fylkeskommune oppfordrer til å søke om samiskmidler i jubileumsåret 2017. Finnmark fylkeskommune oppfordrer lag, foreninger og privatpersoner til å søke om midler til tiltak for å styrke og fremme samisk språk og kultur i Finnmark.

Målet med jubileumsåret 2017 er å markere og formidle kunnskap om samene og samisk kultur i et hundreårsperspektiv, og å bidra til deltakelse og engasjement for mangfold, rettferdighet og demokratisk utvikling.

Jubileet markeres også nasjonalt med en jubileumsuke i Trondheim 5. – 12. februar og med markeringer året gjennom over hele landet. Her kan du lese om de nasjonale arrangementene i forbindelse med Tråante 2017.

Midler til samiske formål er en søkerbasert ordning for tiltak og prosjekter som skal bidra til å styrke og synliggjøre samisk språk og kultur i Finnmark. Ordningen har barn og unge som hovedmålgruppe.

Fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik mener det er viktig at Tråante 2017 også markeres i hele Finnmark:

– Tråante 2017 er en utmerket anledning til å sette demokrati, mangfold og det samiske perspektivet på dagsorden både nasjonalt og her i Finnmark. Som det største samefylket er det naturlig at det også skjer ting i Finnmark i forbindelse med jubileet.