Kategoriarkiv: Pensjon

Hver tredje tar pensjon tidlig

tidlig pensjon

For å få god råd som pensjonist, bør du starte planleggingen tidlig. (Foto: Colourbox).

Vet du hva du får i pensjon? Mange pensjonerer seg tidlig, aldri har så mange tatt ut pensjon fra fylte 62 år. Men mange blir overrasket når de ser hvor lite de får utbetalt.

90 500 personer i alderen 62-66 år tar ut alderspensjon. Det betyr at 32 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen er alderspensjonister, viser NAVs tall for første halvår 2016.

Antall tidligpensjonister har økt kraftig siden pensjonsreformen åpnet for tidlig alderspensjon for snart seks år siden. 57 prosent er deltidspensjonister, det vil si at de fortsetter å jobbe i tillegg til å ta ut pensjon.

Men mange flere kunne ha tatt ut pensjon tidlig hvis de bare hadde startet planleggingen før, mener investeringsrådgiver Nils-Odd Tønnevold i Connectum.

Har ikke råd
– Mange som tenker på å ta ut tidlig pensjon, har i realiteten ikke råd. Når vi analyserer potensielle pensjonisters økonomi, viser det seg ofte at nedgangen i inntekt blir for stor, sier han.

Tønnevold mener nordmenn flest starter planleggingen av pensjonisttiden altfor sent. Ikke bare det, mange av oss planlegger aldri.

– Det er få som noen gang lager en helhetlig plan for livet som pensjonist. Jeg møter en skrikende mangel på helhetlig planlegging. Det reelle inntektsfallet blir et sjokk for mange.

At nesten seks av ti tidligpensjonister fortsetter å jobbe, understreker at mange synes pensjonen ikke strekker til, mener han.

Det du kan påvirke
Folks pensjonssparing har fire kilder; NAV, pensjonsordninger fra tidligere arbeidsforhold, pensjonsordninger fra eksisterende arbeidsforhold, og egen sparing/investering.

– De to første kildene, NAV og opptjening fra tidligere arbeidsforhold, er det lite å gjøre med. Det er mer spillerom når det gjelder pågående oppsparing i eksisterende pensjonsordning og egen sparing eller investering – enten ved å investere et større engangsbeløp, spare jevnlig eller begge deler. Det viktigste grepet du kan ta er å øke avkastningen ved å plassere mer i aksjer. Jo lengre tidshorisont, desto høyere bør aksjeandelen være, mener investeringsrådgiver Nils-Odd Tønnevold i Connectum.

Nordea får ny pensjonssjef

nordea liv

Randi Marjamaa, admin. dir. Nordea Liv.

Nordea Liv får ny sjef. Randi Marjamaa vil få ansvaret for 245 medarbeidere, 17.000 bedriftskunder og 253.000 privatkunder. Hun tiltrer en viktig stilling i en voksende organisasjon. Nordea Liv har passert 100 milliarder kroner i midler til forvaltning.

-Jeg gleder meg til å ta fatt og til å være med å utvikle Nordea Liv videre. Den viktigste jobben er å fortsette å oppfylle kundenes ønsker og behov når det gjelder livsforsikringer og pensjonssparing, sier Marjamaa.

Hun kommer fra stillingen som nestleder for Nordeas bankvirksomhet i Norge. Marjamaa etterfølger Jørund Vandvik (60) som går av med pensjon etter å ha ledet selskapet i 18 år. Marjamaa har hatt forskjellige lederstillinger i Nordea siden 2006. Hun har en Master i Economics and Business Administration fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Ny administrerende direktør i Nordea Liv

nordea liv

Randi Marjamaa, admin. dir. Nordea Liv.

Randi Marjamaa (40) er ny administrerende direktør i Nordea Liv. Marjamaa kommer fra stillingen som nestleder for Nordeas bankvirksomhet i Norge. Hun etterfølger Jørund Vandvik (60) som går av med pensjon etter å ha ledet selskapet i 18 år.

– Jeg ser frem til å jobbe i Nordea Liv og til å fortsette å oppfylle kundenes ønsker og behov når det gjelder livsforsikringer og pensjonssparing, sier Randi Marjamaa.

Hun har hatt forskjellige lederstillinger i Nordea siden 2006. Randi Marjamaa har en Master i Economics and Business Administration fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun tiltrer stillingen 1. oktober.

– Etter 18 år ved roret i en virksomhet som har passert 100 milliarder kroner i midler til forvaltning, føles det riktig og naturlig å gi stafettpinnen videre, sier Jørund Vandvik.

Hva er pensjonssparing?

ips

Spar til pensjonen med IPS.

Før eller siden skal du pensjonere deg. Da er det viktig å ha penger satt til side for å gjøre alderdommen komfortabel etter et hardt arbeidsliv. Pensjonssparing er noe du kan gjøre i tillegg til den vanlige pensjonen din.

Pensjonssparing kalles IPS, som er en forkortelse for inskuddsbasert pensjonssparing. Du kan spare opptil 15.000 kr. pr. år. Innskuddet er fradragsberettiget i selvangivelsen, slik at du kan får utsatt skatten med 3.750 kroner.

Pengene i IPS er bundet frem til pensjonsalderen og kan tidligst tas ut fra fylte 62 år. Det er både fordeler og ulemper med IPS.

Fordelene ved IPS:
Beløpet på pensjonskontoen regnes ikke med i formuesskatten.
Skatt på avkastning utsettes til pengene tas ut.

Ulempene med IPS:
Noen kostnader.
Pengene bindes i flere år.

Lag budsjett for innbetalingsplan
Ved opprettelsen av en IPS mp du huske å avtale et fast årlig sparebeløp. Du er likevel ikke bundet til dette beløpet, det kan avvikes med opptil 25%. Det er også mulig å ikke innbetale noe i en nærmere bestemt periode.

IPS og skatt
Du kan trekke fra inntil 15.000 kroner i året. Fradragseffekten er på 25 prosent slik at netto må du ut med 11.250 kroner ved maks sparebeløp. Sparingen er ikke en direkte skattelette, bare en utsettelse av skatten.

Avkastningen underveis blir ikke beskattet, det skjer først ved utbetalingen.

Nyttig informasjon om pensjon

pensjon

Tips om pensjon.

Pensjon er det du skal leve av når du har avsluttet din yrkesaktive karriere. Men hva vet du egentlig om pensjon? Hvilken type pensjon skal du motta? Og hvor mye får du i pensjon?

Folketrygden ble innført i 1967 og sikrer alle en minste pensjonsinntekt gjennom garantipensjonen (mistepensjon). I tillegg sikres yrkesaktive en pensjon som står i forhold til inntekten som yrkesaktiv.

Din fremtidige pensjon er avhengig av hvilke pensjonsordninger du har vært med i. Mange fleste arbeidsgivere har plikt til å ha tjenestepensjonsordninger for ansatte. Det finnes både privat tjenestepensjon og offentlig tjenestepensjon (pensjon annsatt i det offentlige).

Du kan også ha rett til avtalefestet pensjon (AFP) dersom arbeidsgiveren din har tariffavtale der AFP inngår i avtalen. Det er også privat AFP og offentlig AFP. Egen pensjonssparing kan også være en del av pensjonen din.

Les flere tips om pensjon på denne siden.

Stø kurs i KLP

sverre klp

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Verdistigning på kundenes midler endte på 1,0 prosent i første kvartal. God avkastning i omløpsobligasjoner og eiendomsmarkedet bidro mest til resultatet for første kvartal.

– KLP leverer et tilfredsstillende resultat i et turbulent marked, preget av lave renter og store svingninger i aksjemarkedene. Vi har forberedt oss på lave renter ved å bygge opp soliditet i gode år. De urolige finansmarkedene vi har vært vitne til i første kvartal viser betydningen av solide finansielle buffere, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Sterkt vekst – effektiv drift
KLP har hatt en betydelig vekst i antall nye kunder på offentlig tjenestepensjon de seneste årene. I år har ytterligere en kommune og 22 bedrifter kommet til. Stadig flere medlemmer og et økende antall pensjonister stiller krav til KLP som selskap, samtidig som selskapet skal tilpasse seg nye reformer og regelverksendringer.

– Vi har arbeidet med egne prosesser, nettløsninger og kundeinformasjon, som skal gjøre oss i stand til å håndtere flere kunder og medlemmer på en mer effektiv måte, uten at våre kostnader øker, sier Thornes.

Det jobbes målrettet med å forenkle og forbedre kundekommunikasjonen. I tillegg jobbes det med kontinuerlig forbedringsarbeid etter Lean-metoden. Også innen pensjonsbehandling kan KLP vise til forbedringsarbeid med gode driftsmessige resultater i form av redusert saksbehandlingstid.

Skattetips for pensjonister ute i siste liten

klp banken

Skattetips fra KLP Banken.

Får du eller ektefellen skattefradrag for pensjon? Pass på hvordan dere fører kapitalinntekter- og fradrag i selvangivelsen. Dere kan spare tusener.

– For pensjonistektepar der en eller begge får skattefradrag på pensjon, vil det i mange tilfeller være smart å føre kapitalinntekter i selvangivelsen til den ektefellen som har lavest pensjon og kapitalfradrag på ektefellen med høyest inntekt, sier Øyvind Røst, pensjonsøkonom i KLP.

– Dette er et smart skattetips ikke alle vet om. Pensjonistektepar som kan benytte dette skattetipset kan spare flere tusen kroner, påpeker Røst.

Hvem gjelder dette?
Ektefeller og meldepliktige samboere kan gjøre det. Minst en av dem må motta skattefradrag for pensjon. Alderspensjonister får skattefradrag for pensjon på inntil 30.800 kroner. For inntekt over 180.800 kroner nedtrappes skattefradraget. Har du en lavere pensjon, får du ikke utnyttet hele skattefradraget fordi skatten blir lavere enn 30.800 kroner.

Hvor høy pensjon kan ektefellen ha?
Det gir normalt lavere skatt for ekteparet samlet dersom den ene har alderspensjon under 183.000 kroner. For pensjon under dette nivået blir skatten lavere enn 30.800 kroner, samtidig som ikke hele skattefradraget er brukt opp om du bare har pensjon og ingen annen inntekt. Du får derfor ikke utnyttet skattefradraget for pensjon maksimalt. Skattefradrag for pensjon kan ikke overføres, selv om du ikke får utnyttet hele fradraget.

Slik gjør dere
Ved å føre kapitalinntekter i selvangivelsen til den med lavest pensjon og kapitalfradrag på den andre ektefellen, vil den med lav pensjon få utnyttet mer av skattefradraget. Den andre ektefellen får lavere skatt.

Før for eksempel alle renteinntekter dere har i post 3.1.1 i selvangivelsen på den ektefellen som har lav pensjon og ubenyttet skattefradrag. Kapitalfradrag bør settes i selvangivelsen til den andre ektefellen. Før for eksempel alle renteutgifter dere har i post 3.3.1 i selvangivelsen til denne ektefellen.

Får ektefellen med lavest inntekt overført tilstrekkelig med kapitalinntekt til at hele skattefradraget på inntil 30.800 kroner blir brukt opp, er det ikke mer å tjene på å flytte inntekter/fradrag i selvangivelsen. Da blir flytting av inntekter og fradrag mellom selvangivelsene, bare en fordeling av skatt mellom ektefellene.
Hvilke inntekter og fradrag kan overføres?

De typiske kapitalinntekter som kan overføres er renteinntekter, utbytte og skattepliktige gevinster fra aksjer, eiendom eller øvrig kapital. Typiske kapitalutgifter som kan overføres mellom ektefeller er renteutgifter, og fradragsberettigede tap på aksjer, eiendom eller annen kapital.

Bruk en skattekalkulator
Hvis den ene ektefellen ikke får utnyttet hele skattefradraget, er det fornuftig å overføre kapitalinntekter tilsvarende ubenyttet skattefradrag/0,27 i selvangivelsen for 2015. Det kan du beregne selv, men for de fleste er det enklest å kontrollregne dette med en skattekalkulator på nett. Bruk for eksempel skattekalkulatoren til skatteetaten.no for beregninger.

Pensjon til offentlig ansatte – dette bør du vite

pensjon

Tips om pensjon i det offentlige.

Er det er lenge til pensjonsalder, trenger du ikke vite alt. Men sjekk hva slags ordning du har og få med deg de store linjene, råder KLPs pensjonsøkonom. 36 prosent av arbeidstakere mellom 18 og 29 år vet ikke hva slags pensjonsordning de har, viser en landsdekkende undersøkelse Opinion har gjennomført for KLP.

– Det er ikke overraskende. Selv om det alltid er lurt å sette seg inn i pensjon tidlig, vet vi at kunnskapen øker med alderen, sier pensjonsøkonom i KLP Øyvind Røst.

1,4 millioner personer i Norge har pensjonsrettigheter fra offentlig tjenestepensjon i nåværende eller fra tidligere arbeidsforhold. Å lære alt om pensjon kan være overveldende, og når du er ung er det ikke alt som er like relevant.

– Men du bør sjekke hva slags ordning du har, og vite litt om de store linjene, påpeker Røst.

Her er det viktigste du bør vite om offentlig tjenestepensjon.

Du får 66 prosent av lønn
I Norge får alle alderspensjon fra folketrygden. Den utgjør omtrent 50 prosent av lønnen.
I tillegg har du som jobber i det offentlige offentlig tjenestepensjon gjennom arbeidsgiveren din. Alderspensjonen fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon blir til sammen litt mer enn 66 prosent av lønnen.

Du må ha en opptjeningstid
For å få full alderspensjon fra en offentlig tjenestepensjon må du jobbe 30 år i 100 prosent stilling. Har du kortere opptjeningstid blir alderspensjonen forholdsmessig lavere. Pensjonsopptjeningen fortsetter selv om du skifter arbeidsgiver innen offentlig sektor.

De yngste må jobbe lenger
Fordi levealderen i befolkningen øker, må hvert årskull jobbe litt lenger for å få samme pensjonsnivå som forrige årskull. Alle årskull frem til og med 1958-årskullet har en individuell garanti. Denne garantien skal sikre at alderspensjonen blir 66 prosent ved uttak fra 67 år for de som har full stilling i 30 år.

Pensjonen er livsvarig
Offentlig tjenestepensjon utbetales livsvarig. Pensjoner under utbetaling blir regulert med den alminnelige lønnsveksten (minus 0,75 prosent), slik som folketrygden.

Du har mulighet til å gå av tidlig
Offentlig ansatte har også AFP (avtalefestet pensjon). Dette er en tidligpensjonsordning som utbetales til de som helt eller delvis går av med pensjon mellom 62 og 67 år.

Det blir trolig endringer
Myndighetene og partene i arbeidslivet jobber med å endre og tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen for de yngre medlemmene. Det er fordi vi lever stadig lenger og fordi det skal lønne seg å stå i jobb. De eldste medlemmene blir ikke berørt. De yngste får trolig en ny opptjening i tjenestepensjonen, og for gruppen i mellom blir det ganske sikkert en form for overgangsordning.

Gabler kjøper DNB Pensjonstjenester

gabler

Gabler kjøper DNB-selskap.

DNB Pensjonstjenester AS er et konsulent- og aktuarselskap for bedrifter som forvalter pensjonsmidlene i egne pensjonskasser. I tillegg foretar selskapet beregninger av pensjonsforpliktelser til ytelsespensjonskunder i DNB Livsforsikring.

Selskapet hadde en omsetning på 35 millioner i 2015 og har nå syv ansatte. Finanskonsernet Gabler AS kjøper nå DNB Pensjonstjenester AS.

– Kjøpet av virksomheten er en milepæl for oss, sier konsernsjef Olav Rune Øverland i Gabler.

– Selv om ytelsespensjon som ordning er på vei ut, kan det ta femti år før den er faset helt ut. Gabler har en moderne og effektiv teknologi for pensjonsadministrasjon. Vi vil etter dette oppkjøpet håndtere ytelsesordninger og fripoliser for over 300.000 arbeidstagere og pensjonister. Dette området vil være god forretning for oss i mange år. Vår virksomhet har gjennom de siste 16 årene vokst til å bli Norges største uavhengige selskap innenfor pensjonsadministrasjon.

– Nå får vi syv nye kollegaer i Oslo og vil ansette flere i Bergen, sier han.

Overtakelsen betyr at åtte pensjonskasser med over 35 000 medlemmer, som i dag administreres av DNB Pensjonstjenester, vil få sin pensjonsordning administrert av Gabler.

– Administrative tjenester til ytelsesbaserte pensjonskasser og verdsettelse av pensjonsforpliktelser vil ikke være et satsingsområde for DNB fremover. Gablers kompetanse og erfaring sikrer våre kunder en langsiktig løsning, og jeg er trygg på at kundene vil bli ivaretatt på en god måte, sier Anders Skjævestad, administrerende direktør i DNB Livsforsikring AS.

– Jeg er også glad for at de ansatte kommer inn i et miljø med mange dyktige kollegaer med et sterkt faglig fokus på pensjonskasser og pensjonsberegninger, understreker Skjævestad. Gabler overtar alle ansatte i virksomheten.

Gabler i vekst
Gabler har etter dette oppkjøpet 110 ansatte og kontorer i Oslo og Bergen. Selskapet har hatt en sterk vekst de siste årene og forventer en økning i omsetning fra 170 millioner i 2015 til rundt 220 millioner i 2016.

Gabler leverer tjenester innenfor pensjonsadministrasjon, aktuar-, regnskap- forsikringsmegling og investeringstjenester. Gablers kunder består av rundt 60 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper.

Bruke BSU-pengene til pensjon?

bsu pensjon

Har du tenkt på pensjonen din?

Å gjøre de riktige valgene er avgjørende for et godt pensjonsliv. Undersøkelser viser at seniortilværelsen er den lykkeligste, og det er godt å ha litt kapital og trygghet når man er lykkelig!

Pensjonsreglene er endret. De fleste har fått med seg at de enten må ta til takke med lav pensjon eller jobbe til de er vel 70 for å få god pensjon. Alternativt må de spare selv. Den tradisjonelle metoden er å starte med å spare en månedlig sum når man har passert 40 år. De fleste velger kombinasjonsfond som investerer både i aksjer og obligasjoner.

– Sparer du kr. 1.700 hver måned fra 40 til 67 år, har du 981.000 med 4% avkastning før skatt. Skattesatsen på aksje- og kombinasjonsfond er ca. 32%, og du sitter igjen med 844.000, sier Ernst Hagen som er Investment Manager i Gabler Investment Consulting AS.

Velger du utradisjonelt og har full pott på BSU-kontoen når du er 34 år, har du 300.000 som kan investeres langsiktig. Da må du fortsatt betale lånekostnader på lånet.Det blir ca. kr. 1.700, altså det samme månedlige utgiften som 40 åringen starter å spare med. Du får ikke noen økte utgifter ettersom du allerede er vant til å betale renter og avdrag med ca. 1.700 pr måned.

Setter du beløpet i en pensjonssparekonto og satser i aksjemarkedet, kan det gi 7% avkastning. Da har du ikke mindre enn 2.800.000 når du er 67 år. Pensjonskontoer innenfor forsikringsproduktene har kun 22% skatt på fortjenesten, mens aksje- og kombinasjonsfond har 32%. Det gir 250.000 i redusert gevinstskatt, og du sitter igjen med 2.249.000 etter skatt.

– Selv om spareformen typisk har pensjon i navnet, er ikke pengene låst til pensjonsalder. Du kan når som helst ta ut hele eller deler av beløpet, sier Ernst Hagen i Gabler Investment Consulting AS.

Det er 3 faktorer som gir forskjellen:

Langsiktighet

34-åringen som starter tidlig får 33 års investeringshorisont, mens 40- åringen har 27 år. Rentesrenteeffekten de siste 6 årene er formidabel, og utgjør nesten 1 million i ekstra avkastning. Når 34-åringen har passert 60 år har han en solid kapital som gir en høy avkastning, mens 40-åringen må nøye seg med lavere saldo og fortsatt må spare kr. 1.700 pr måned, mens 34-åringen nå er ferdig med boliglånet.

Risikovillighet

34-åringen satser på aksjer, mens 40-åringen er mer forsiktig. 3% høyere avkastning i aksjemarkedet er realistisk, og er en viktig grunn til at saldoen ved fylte 67 år er høyere. Det kan være fornuftig for 34-åringen å redusere risikoen når det nærmer seg pensjonsalder, men forskjellen vil likevel være betydelig.

Skatt

34-åringen sparer i Unit Link-produkter hvor skattesatsen på fortjenesten er 22%, mens tradisjonelle aksje- og kombinasjonsfond nå må betale nesten 32% skatt. Hvor lenge skatteforskjellen mellom Unit Link og frie fond vil bestå, er usikkert. Det skal nevnes at det ikke er anledning til å sette BSU-sparingen rett over i pensjonssparing. BSU-kontoen kan kun brukes til å kjøpe bolig eller nedbetale på lån til bolig som er kjøpt tidligere. 34-åringen må derfor gjøre tingene riktig: Først må boliglånet nedbetales med 300.000. Deretter må han øke sitt lån med 300.000. Skattereglene må følges, ellers kan man risikere straffeskatt.

– Seniortilværelsen blir sannsynligvis den lykkeligste i ditt liv.Valgene du tar som ung får stor betydning for valgmulighetene og friheten som du kan oppnå etter fylte 60 år. En god økonomi som senior gjør at du selv kan bestemme om du vil gå av med pensjon eller blir nødt til å jobbe lenge, avslutter Ernst Hagen.