Stikkordarkiv: enova

Billigere med vedbriketter

vedbrikett

Vedbriketter er billig. (Foto: Newswire).

Ved kan være ganske dyrt om du ikke har en skog i nærheten. Da er vedbriketter et praktisk og billig alternativ. Du får ikke flis i fingeren av dem, og de er både varmere og billigere enn vedkubber.

Vedbriketter er spon fra rent trevirke presset sammen i blokker. Det er treets eget lim, lignin, som binder tresponet sammen. Enova mener vedbriketter er et godt alternativ til ved.

– Det er et rent treprodukt, nesten helt CO2-nøytralt. Brikettene er også som regel tørrere enn ved, som betyr at de gir mer energi per kilo, sier energirådgiver Trond Paasche i Enova.

Hvis du ikke har spesielt gode vedkontakter, er vedbriketter ofte et rimeligere fyringsalternativ enn vedkubber, ifølge beregninger fra Enova.

Varme følelser
Dag Bergby, markedsansvarlig i Biltema, er blitt fast bruker av vedbriketter.

– Jeg kommer nok aldri til å fyre med vanlig ved igjen, i så fall bare som dekor. Vedbrikettene brenner forutsigbart, de er enkle å tenne opp og gir en god, effektiv varme. De er også laget for å stables, sier Bergby.

Biltema er en av flere som har introdusert vedbriketter som alternativ til vanlig ved de senere årene. Men nordmenns følelser for vedkubber er ikke bare lett å konkurrere med.

– Ved-tradisjonene står sterkt i Norge. Og i en åpen peis, for eksempel på hytta eller når du tenner bål i skogen, ser vanlige vedkubber unektelig bedre ut. Vi selger imidlertid store mengder vedbriketter, så det er tydeligvis mange som har fått øynene opp for det alternativet. Hvis målet er fyring og varmeproduksjon, er det jo egentlig ikke så viktig hvordan kubbene ser ut.

Vedbriketter har rykte på seg for å være vanskeligere å få fyr på enn ved. Bergby er ikke enig i det.

– Ta fire briketter. Plasser en underst, to på siden og en på toppen slik at du får et hull i midten. Med en opptenningsbrikett inni hullet, tar det raskt fyr, er min erfaring, sier Bergby.

70 millioner kroner til klimavennlige skip

klimavennlige skip

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova lanserer nå en ny ordning for utvikling av miljøvennlig teknologi, Pilot-E.

En ny støtteordning skal sette fart på utviklingen av miljøvennlig energiteknologi. 70 millioner kroner skal gå til klimavennlige skip.

– Gjennom denne ordningen vil vi bidra til at bedriftene får mer miljøvennlig teknologi ut på markedet, og at de skaper flere grønne arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova lanserer nå en ny ordning for utvikling av miljøvennlig teknologi, Pilot-E. Den første utlysningen er på 70 millioner kroner. Pengene i denne runden skal gå til aktører som ønsker å utvikle nye løsninger for utslippsfri maritim transport.

– Grønn skipsfart er fremtiden for sjøfartsnasjonen Norge. Det er bra for klimaet, og vil styrke næringens konkurransekraft, sier Mæland.

Ferjesambandene er viktige aktører for å innføre ny miljøvennlig teknologi. Rundt 70 ferjesamband med 100 ferjer skal lyses ut og settes i drift i løpet av de nærmeste årene. Mange av disse anbudene vil komme til å stille krav til reduserte klimagassutslipp. Det forventes derfor stor etterspørsel etter nullutslippsfartøy de nærmeste årene.

Banebrytende ideer
Målet med Pilot-E er at helt nye produkter og tjenester innenfor miljøvennlig energiteknologi skal bli utviklet og tatt i bruk.

– Her er vi ute etter de virkelig banebrytende ideene, ikke de som bare forbedrer eksisterende teknologi. Pilot-E blir et viktig verktøy for oss i omstillingen og arbeidet med bærekraftige løsninger, sier adm. direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Pilot-E er et finansieringstilbud til næringslivet. Gjennom ordningen vil aktørene følges tett opp fra idé til marked. De vil blant annet få en egen mentor med spisskompetanse som følger prosjektet.

– Vi jobber for å bli stadig mer brukervennlige. Næringslivet har etterspurt en tettere samordning av de ulike aktørene i virkemiddelapparatet. Her vil de møte oss med én stemme, sier adm. direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Prøveordning
Første utlysning åpner høsten 2016, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har i denne omgangen satt av til sammen 70 millioner kroner, som blir supplert med en fleksibel ramme fra Enova. Første runde er et prøveprosjekt for å teste ut hvor godt ordningen fungerer i praksis, og om det skal gjøres grep for å forbedre ordningen. Temaene for utlysningene kan variere fra år til år.

– På veien mot lavutslippssamfunnet trenger Norge nye løsninger som kan øke verdiskapingen, bedre forsyningssikkerheten og redusere miljøbelastningen. Da er vi avhengig av at flere gode ideer blir utviklet og at de tas raskt i bruk i markedet. Det skal Pilot-E bidra til, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Nye muligheter for landstrøm-støtte

enova

Landstrømanlegg i Kristiansand havn.

Etter å ha tildelt 82 millioner til 13 landstrøm-prosjekter tidligere i mai, åpner Enova i dag neste konkurranse for støtte til å redusere utslipp fra skip ved kai.

– Landstrøm er et viktig satsingsområde for Enova for å kutte utslipp fra sjøfarten, hvor 7 prosent av klimagassutslippene skjer mens skipene ligger til kai. De 82 millioner kronene vi tildelte 11. mai var bare starten. Vi har tro på å kunne realisere enda flere gode landstrømprosjekter denne gangen, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser, og i dag utlyses den andre runden. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om.

– Dermed får vi hjulpet i gang de aller mest kostnadseffektive prosjektene først, slik at samfunnet får mest landstrøm igjen for pengene, raskest mulig, forklarer Kvam.

Hun forsikrer at også søkere som ikke nådde opp i sist runde, kan søke – såfremt prosjektene ikke er påbegynt.

Inntil 90 prosent støtte
Mens søkere i den første utlysingsrunden kunne søke om inntil 100 prosent av investeringskostnaden, er satsen denne gangen redusert til 90 prosent.

– Vi ser at en viss grad av egenfinansiering skaper større eierskap til prosjektene. Dette gir bedre kvalitetssikring og styrker prosjektene, sier Kvam.

Samtidig understreker Kvam hvorfor Enova fortsatt åpner for en høy støtteprosent:

– Mange anlegg vil bli lite brukt i begynnelsen, i påvente av at flere skip utstyres med landstrømtilknytning. Jo tidligere man er på banen, jo større er derfor de kostnadsmessige ulempene, og det er denne risikoen Enova kan være med og avlaste. Etter hvert som flere skip bygges om, vil lønnsomheten for anleggene gå opp og det reelle støttebehovet gå ned, sier Kvam.

Søknadsfristen er 15. september. Vinnerne vil bli offentliggjort innen nyttår.