Stikkordarkiv: fond

Fondspengene strømmer inn

nordnet

Flere kjøper fond.

Småsparerne la bak seg nok en sterk måned i januar. Presidentinnsettelse i USA og resultatsesongens start preget måneden. Oslo Børs endte opp 1,3 % i januar. Nordnets kunder nettotegnet for hele 152 millioner kroner i fond i januar.

Statistikk fra Nordnet viser en ny sterk nettotegning i aksjefond. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 152 millioner i løpet av januar 2017. Dette er tall som er sterke og den positive trenden fortsetter. Listen over de mest populære fondene gjenspeiler en høyere risikoappetitt blant Nordnet-kundene.

– Overvekten av fondene som ble kjøpt i januar er igjen Norge-fond. Topp 3 fondene er norske fond, både passive og aktive. Dette så vi også veldig klart i desember så optimismen for norsk økonomi og børs kommer helt klart frem i statistikken, sier investeringsøkonom i Nordnet, Tom Hauglund.

– Listen over mest solgte fond bærer preg av salg av obligasjons- og biotechfond. Det samme så vi i desember-statistikken. Med stigende renter vil obligasjoner bli mindre attraktivt. I tillegg angriper Trump stadig helse-sektoren i USA og vil ha mer kontroll på den galopperende inflasjonen i medisinpriser, sier Tom Hauglund.

Olav Thon deler ut 43 millioner

olav thon

Olav Thon deler ut 43 mill. kr. Foto: Evenfoto.no.

Driver du med forskning eller har utmerked deg innen medisinsk forkning eller andre fagområder? Olav Thon Stiftelsen deler ut 43 millioner kroner den 12. januar 2017 til undervisning og forskning innen medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fag.

Pengene blir delt ut til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet.

Olav Thon og rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, vil kunngjøre årets vinnere på Hotel Bristol i Oslo torsdag 12. januar 2017 kl. 10.

Selve prisutdelingen foregår torsdag 2. mars 2017 ved en seremoni i Universitetets Aula, med påfølgende festmiddag til ære for vinnerne på Hotel Bristol.

Unngå tap i verdipapirfond

vardipapir

Slik kan du unngå tap på verdipapirer.

Har du penger plassert i verdipapirer? Over en million nordmenn har sparepengene sine i verdipapirfond, men mange er ikke klar over at kostnadene kan spise opp mye av avkastningen. Man kan får høyere avkastning ved å bytte fond med lavere kostnader.

Rundt 1,3 millioner norske privatpersoner hadde i august nesten 110 milliarder kroner plassert i norske verdipapirfond. For ti år siden var tallet 78 milliarder, i følge Verdipapirfondenes forening.

– De færreste er oppmerksom på hvor høye kostnadene kan være når de investerer i fond. Kostnadene kan spise opp mer enn halvparten av verdistigningen, sier investeringsrådgiver Richard Stott i Connectum Capital Management.

Han har møtt mange fondssparere som ikke er klar over hvor mye de betaler.

– Honoraret til forvalter kan variere fra under én til rundt to prosent. I tillegg kommer administrative og juridiske kostnader. Disse kan man identifisere, selv om det ikke alltid er enkelt, sier Stott.

– Hver gang kjøper og selger aksjer påløper det transaksjonskostnader. Jo oftere forvalteren kjøper og selger, desto oftere påløper det kostander. Dette må fondet bære og belaste avkastningen, sier han.

Store utslag
Stott mener at samlede årlige kostnader totalt kan komme opp i over tre prosent.

– Hvis vi regner med en forventet avkastning i verdipapirmarkedet på for eksempel 4,5 prosent, så blir det ikke mye igjen, sier han.

En beregning Connectum har foretatt viser hvor store utslag et par prosentpoeng kan gjøre.

– Folk oppfatter kanskje ikke én prosent i forskjell som så viktig. Men det er lett å vise at små forskjeller blir store verdier over tid. Hvis du ikke passer på, går pengene til banken i stedet for til deg, sier Stott.

Si at du setter inn én million kroner fra en arv eller et boligsalg i et verdipapirfond og avkastningen er 6,5 prosent per år over 30 år. Dersom fondet tar en kostnad på én prosent, vil investeringen din etter 30 år være verdt nesten fem millioner kroner. Hvis kostnaden er tre prosent, sitter du bare igjen med nesten 2,8 millioner kroner.

Redaktør og analytiker Thomas Furuseth i finansanalyseselskapet Morningstar bekrefter at rådgiverne ofte blir betalt gjennom forvaltningskostnaden, og at denne kostnaden derfor ikke er synlig for investorene.

– Betalingen går ofte som returprovisjoner eller kick-backs. Det har vært praksis for flere typer rådgivning, sier Furuseth.

Han registrerer store variasjoner mellom kostnader i fond og oppfordrer fondssparere til å følge bedre med.

Rekordhøy fondstegning i sommer

nordnet

Flere kjøpte fond i juli.

Småsparerne trosset sommervarmen og rekordkjøpte fond i juli. Til tross for Brexit-uro innledningsvis ble juli en sterk måned for verdens børser, og det var aksjefond som tiltrakk seg mest oppmerksomhet fra sparerne.

Statistikk fra Nordnet viser en rekordhøy nettotegning i fond i juli. Totalt kjøpte privatpersoner via investeringsbanken Nordnet fond for 231 millioner i juli. 196 millioner fant veien til aksjefond, 29 millioner til rentefond og drøyt 6 millioner til kombinasjonsfond

–  Juli ble den sterkeste måneden med hensyn til nettotegning i fond så langt i år. Vi må tilbake til første halvår 2015 for å finne like høy nettotegning, og vi har aldri registrert så høy tegning i en juli-måned, forteller Investeringsøkonom i Nordnet Tom Hauglund.

Listen over de ti mest populære fondene å kjøpe bestod i juli utelukkende av aksjefond med unntak av Delphi Kombinasjon på tiendeplass. De mest kjøpte fondene var Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, DNB Nordic Technology, Delphi Nordic, Alfred Berg Gambak etterfulgt av årets fondsrakett Forte Trønder og sjømatfondet Holberg Triton.

Listen over de mest solgte fondene i juli inneholder fremst obligasjonsfond og globale aksjefond med KLP Obligasjon 5 år og KLP Aksje Global Indeks IV på topp.

–  Risikoviljen blant fondssparerne har vært på vikende front så langt år. Tross positiv nettotegning har penger gått fra aksjefond til rentefond. Dette er snudd på hodet i juli, sier Investeringsøkonom i Nordnet Tom Hauglund. Det som gleder meg ekstra med ti-på-topp-listen i juli er at den består av aktive aksjefond som aktivt avviker fra referanseindeks, og som dessuten har fått betalt for dette i form av avkastning til sparerne. Fondssparerne har mer kunnskap, er blitt mer bevisste og er helt enkelt mer krevende fondskunder. Det er bra for deres personlige avkastning på sparepengene sine, men også bra for fondsbransjen, avslutter Hauglund.

Bærekraftige og etiske fond øker i popularitet

nordnet

Mer etiske fond i Nordnet.

Nettbanken Nordnet melder om økende interesse for sjømat, etiske og bærekraftige investeringer. Fondsstatistikk fra Nordnet viser at det ble nettotegnet fond for 85 millioner i mars. 54 millioner ble tegnet i rentefond, 21 millioner i kombinasjonsfond og 10 millioner i rene aksjefond.

– Fondssparerne trykker ikke på bremsepedalen, men gir heller ikke full gass. Uroen i første kvartal har gjort mange fondssparere noe avventende og litt mer forsiktige, sier Nordnets Norgesjef Anders Skar.

I følge Skar er det spesielt to ting som er interessant i forhold til kundens handelsmønster i mars.

– Det første er interessen for sjømat. Dette har vi sett en stund blant de som investerer i enkeltaksjer, men nå er også sjømatfondet Holberg Triton på listen over de mest populære fondene å kjøpe, sier han.

Det andre er investeringen i Nordea Stabile Aksjer Global Etisk.

– Fokuset og interessen for bærekraftige og etiske investeringer har vært der en stund, men debatten og diskusjonen har ikke materialisert seg i endret handelsmønster før nå nylig. Bærekraft er et tema som kommer til å bli viktigere og større med tiden, og jeg blir overrasket om vi ikke ser mer av dette fremover, sier Skar.

De mest kjøpte fondene blant Nordnets privatkunder i mars var DNB Nordic Technology, Delphi Nordic og Holberg Kreditt. De mest solgte fondene var KLP Aksje Norge Indeks II, KLP Pengemarked og Carnegie Småbolagsfonder.