Stikkordarkiv: inkasso

Kredinor lærer unge økonomi

kredinor

Markedssjef Ingjerd Thurmer, Kredinor.

Kredinor lanserer undervisningskonseptet Smartbetaler for å lære de unge mellom 16 og 19 år om inkasso og privatøkonomi. Smartbetaler-konseptet tilbys til lærere og skoleklasser på videregående skoler i hele Norge.

-Vi har hatt en bekymringsfull økning i antall unge med betalingsproblemer de siste årene, sier Ingjerd Thurmer, markedssjef i Kredinor. – Vi tror utviklingen skyldes mangelfull kunnskap både om pengebruk og konsekvensene av å ikke betale. Det medfører i økende grad at betalingsproblemene ender med inkasso. Med vårt Smartbetaler-konsept ønsker vi å bidra til forebygging av betalingsproblemer, sier Ingjerd Thurmer.

Smartbetaler-konseptet handler om å få de unge til å forstå hva inkasso er, hvilke rettigheter de har, hvorfor det koster penger når de betaler for sent og hvilke konsekvenser det kan få hvis de ikke betaler. Samtidig lærer de at oversikt, kontroll og gode betalingsvaner er kjernen i en god privatøkonomi. Mer informasjon finnes på smartbetaler.no. Smartbetaler tilbys gjennom nettverket skolemeny.no

Reklamer

210 deltok på Lindorffkonferansen

lindorffkonferansen

Deltagere fikk tankevekkende dager under årets Lindorffkonferanse.

Inkasso er en del av den økonomiske hverdagen for mange nordmenn. Mange nordmenn får purringer og inkassokrav, mange bedrifter er avhengig av inkasso for inndriving av gjeld og mange nordmenn har inkasso som yrke.

Nær 210 deltagere fikk en tankevekkende og motiverende dager fra start til slutt. Sammen med foredragsholderne sørget Per Henrik Stenstrøm, dagens konferansier, for spennende innlegg om digitalisering, gjeld, primadonnaer og de nyeste trendene innen inkassofaget.

Med en god blanding av Lindorffs interne og eksterne foredragsholdere som Hanne Riksheim, Eline Hvidsten, Eirik Larsen (DNB markets), Erlend Kroom (Digipost), Kim Daniel Arthur (spillgründer), Christian Kamhaug og Hege Stokmo (Virke inkasso). De satte fokus på ulike aspekter ved inkassofaget.

På konferansen ble rykende ferske funn fra Lindorffanalysen presentert av sjefsanalytiker i Lindorff, Anette Huseby. Funnene er tydelige: Det blir tøffere for de som allerede sliter.

15% flere bedrifter gikk konkurs i andre kvartal, sammenlignet med andre kvartal i fjor. Videre ser vi at færre privatpersoner får betalingsanmerkning, og summene de skylder er 7,8 % lavere enn i fjor. Men antall betalingsanmerkninger per person har økt, fra et snitt på 4,9 til 5,3 saker.

Mer inkasso blandt unge

inkasso

Antall inkassosaker og inkassogjelden øker blant unge under 25 år.

Tall fra Kredinor for første halvår viser en økning i antall inkassosaker på 29 % og inkassogjeld på 45 % blant unge under 25 år. Samtidig viser samlede tall for inkassobransjen fra Bisnode Credits at antall inkassosaker som har ført til betalingsanmerkninger øker med 4,1 % og inkassogjelden øker med 30,6 % blant de unge. Det innebærer at rundt 13 860 unge har betalingsanmerkning og skylder mer enn 500 millioner kroner til sammen.

Sammenliknet med andre aldersgrupper øker antall inkassosaker, inkassogjelden og betalingsanmerkninger fra et lavt nivå blant de unge. Kredinor mener at det likevel er grunn til bekymring fordi økningen har gått over flere kvartal. De unge kan risikere mye i en tidlig fase av sitt økonomiske livsløp hvis de ikke betaler det de skylder og ender med betalingsanmerkning.

Bruker feriepengene på å betale inkassogjeld

inkasso

Mer betaling av inkasso.

Med feriepenger og skatteoppgjør er juni blitt årets viktigste måned for å gjøre opp «gammel gjeld». Totalt mottok Kredinor 420 millioner kroner til nedbetaling av inkassogjeld i juni, en økning på rundt 15% sammenlignet med snittet for de øvrige månedene i 2016. Innbetalingene kommer fra rundt 78 000 personer og går til nedbetaling og avslutning av 110 000 inkassosaker.

Innbetalingene kommer fra alle landets fylker, men vestlandsfylkene utmerker seg. Områdene som har betalt inn mer enn normalt er Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Møre og Romsdal. I tillegg har flere fra Hedmark, Oppland, Buskerud og Nordland betalt ned inkassogjeld i juni 2016 sammenlignet med juni 2015. Økningen i betalinger på Vestlandet kan også ha sammenheng med at antall inkassosaker har vært høyere enn normalt i disse fylkene gjennom store deler av 2015 og første halvår 2016.
«All time high» på gamle saker

Innenfor inkassovirksomheten har Kredinor en avdeling for langtidsoppfølging – Overvåk. Juni er blitt høysesong for denne avdelingen som jobber med overvåking og oppfølging av inkassosaker som er mer enn 3-6 måneder og helt opp mot 15-20 år gamle.

– Totalt innbetalte beløp økte med hele 45% i juni i forhold til en normalmåned, sier Christopher Vogt, leder av avdelingen for overvåking i Kredinor. Han forteller at flere enn normalt har brukt feriepengene på å kvitte seg med «gammel» inkassogjeld. – I år har vi vært mer proaktive enn tidligere rundt utbetaling av feriepengene og det har vært positivt. Vi opplever ofte at inkassogjelden kan virke uoverkommelig for de som skylder penger. Mange av de vi snakker med blir lettet når vi tar kontakt for å finne løsninger, også der det tidligere har vist seg å være vanskelig, sier Christopher Vogt.

Bedre økonomisk tilværelse
Langvarige betalingsproblemer betyr blant annet at de som skylder penger ligger med en eller flere betalingsanmerkninger, noe som gir store begrensninger både med hensyn til låneopptak, kredittkjøp, nytt mobilabonnent – og ny jobb. Betalingsanmerkningen slettes straks inkassogjelden er betalt og en ny økonomisk tilværelse kan begynne. – Vår oppfordring til alle som er i en vanskelig økonomisk situasjon er å kontakte oss før det blir uoverkommelig slik at vi finner en løsning, avslutter Christopher Vogt.

Fikk helseproblem etter fakturatrakassering

inkasso faktura

Problemer etter grunnløse fakturakrav.

Fokusgrupper Forbrukerrådet har gjennomført med dem som ble rammet av grunnløse regninger, og inkassokrav, fra helsekostfirmaet Uno Life i 2014 viser at saken har satt dype spor.

— Undersøkelsen viser at vi ikke skal ta lett på frykten grunnløse inkassokrav kan utløse, sier direktør Randi Flesland.

I den kvalitative undersøkelsen sier forbrukerne at de ble stresset, sinte og redde da de mottok ugyldige inkassokrav fra Uno Life og brev om mulig innkalling til forliksrådet.

— Det å motta inkassovarsel utløste usikkerhet og bekymring omkring fremtidig økonomi – de ble redde for å få anmerkninger og redusert låneevne i fremtiden. Noen ble også redde for å miste jobben. Noen fortalte om psykosomatiske stressreaksjoner, som eksem og søvnproblemer, legger hun til.

Kjente merkevarer misbrukt for å lure folk inn i dyre abonnementer
Mange forbrukere ble kontaktet av Uno Life etter å ha deltatt i en konkurranse på internett, kan direktøren fortelle:

— Konkurransene ga inntrykk av at de var arrangert i samarbeid med aktører som VG, Se og hør, Dagbladet, og Rema 1000 – etablerte merkenavn folk har tillit til. Slik fikk de en følelse av trygghet og fylte inn telefonnummeret sitt i forbindelse med konkurransen. Det var det dessverre ikke grunn til, for etterpå ringte Uno Life dem opp for å lure dem inn i dyre abonnementer, sier Randi Flesland.

Ble ikke trygge før de fikk kontakt med Forbrukerrådet
Undersøkelsen viser at det er behov for Forbrukerrådet når folk føler seg overkjørt. Først da forbrukerne fikk kontakt med Forbrukerrådet, følte de seg trygge på at saken ville ordne seg, og de slappet av. Da hadde saken for mange pågått i flere måneder. Deltakerne i fokusgruppene uttrykker stor takknemlighet for hjelpen de fikk.

— Det kan forklare hvorfor vi fikk så mange telefoner og klagesaker etter hvert som saken ble kjent i media. Da følte de som ble rammet seg ikke lenger alene. Mange var flaue over at de hadde «latt seg lure», og snakket ikke med sine nærmeste om saken før de leste om den på nettet eller i avisen, sier Flesland.