Stikkordarkiv: lønn

Kan man tjene penger via mobilen?

mobil

Nye muligheter med smarttelefoner.

Arbeidslivet har endret seg mye de siste årene, gamle yrker finnes ikke lengre og nye yrker har dukket opp. Idag finnes det knapt reisebyråer, alle bestiller sine flybilletter og hotellrom på en nettside eller app. Det er hovedsaklig internett og smarttelefoner som Apple iPhone som har gjort disse endringene mulige.

Idag har alle en smarttelefon og kanskje et nettbrett. Og via mobilen eller iPaden kjøper vi ting, leser nyheter, chatter, ser videoer og underholder oss.

De nye medievanene har ført til at tradisjonelle nyhetsmedier som papiraviser er på vei ut og andre alternativer er mer populære. Underholdningen har også endret seg hos nordmenn de siste årene. Internett og smarttelefoner har gjort det mulig for nordmenn å spille på casino fra sofakroken. Det mest populære mobilcasinoet i Norge er Leo Vegas.

Man kan spille mange ulike pengespill som for eksempel poker og vinne mye penger, få bonuser, jacpotter og så videre. Og spiller man smart kan man tjene endel penger. Men det krever nok endel øvelse om du skal ha dette som en fast inntekt. Heldigvis betaler casinoene ut rundt 95% av innsatsen ut som premier igjen så oddsene for at du taper masse penger er forsvinnende liten.

Man kan også bruke mobilen til å tjene penger på andre måter. Man kan for eksempel ta bilder og selge dem på nettet. Eller du kan blogge. Og det finnes mange apper som gjør at du kan arbeide med investeringer for eksempel. Mobilen gjør det i det hele tatt mulig for nordmenn å tjene penger på nye måter. Og jobben kan man ta med seg overalt.

Teknologien medfører kort sagt at samfunnet endrer seg. Gamle ting forsvinner og nye ting dukker opp. Smarttelefonene representerer med andre ord en stor mulighet for både bedrifter og privatpersoner.

Innledende forhandlinger med Spekter sluttført

lønnsforhandling

Lønnsforhandling i Spekter.

Protokoll i de innledende forhandlinger med Spekter (A-forhandlinger) ble signert tirsdag 19. april kl. 20.00.

– Vi er svært tilfreds med gode prosesser og konstruktiv fremdrift i forhandlingene, sier forhandlingsleder for Akademikerne helse; Rune Frøyland.

Det er avtalt at forhandlinger i nye medlemsvirksomheter i arbeidsgiverforeningen Spekter skal forhandles i år av Akademikerne helse. Dette gjelder bl.a. Martina Hansens Hospital AS (MHH) og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL).

– Forhandlingsretten på MHH og LHL er viktig for oss ettersom dette er spesialisthelsetjeneste på linje med sykehusene, sier Frøyland.

Forhandlingene fortsetter nå for de enkelte foreningene i Akademikerne helse med start 9. mai. Akademikerforeningene skal da forhandle lønn og arbeidsbetingelser lokalt.

– Fra vår side vil dette skje på en ansvarlig og konstruktiv måte, sier Rune Frøyland.

Etterutdanning – hvorfor investere nå?

utdanning

Investere i utdanning?

AS Norge jobber i motbakke og det er kamp om midlene, er det da riktig å prioritere etterutdanning av ansatte? Hva hvis de bruker sin nye kompetanse som brekkstang for å bytte jobb?

Divisjonsdirektør Lise Hammergren ved BI er overbevist om at medarbeidere i kunnskapsbedrifter trenger faglig påfyll underveis i karrieren. Det holder ikke lenger med solid utdanning og lang erfaring for å henge med i utviklingen.

– Videreutdanning må bli regelen heller enn unntaket, sier Hammergren.

Erfarne arbeidstakere som videreutdanner seg på BI møter fagpersoner med forskningsbasert kompetanse. De aller fleste er i full jobb ved siden av studiene, og prioriterer dette i en travel hverdag fordi de er motivert av å styrke sine karrieremuligheter.

Kompetanse er ferskvare
Fersk kompetanse er viktig i et tøft marked, og ved å investere i sine ansatte får bedrifter både ny kompetanse inn og mer motiverte ansatte. Mange arbeidstakere ønsker et løft i karrieren, og det kan like gjerne skje hos nåværende arbeidsgiver som ved å finne nye utfordringer på en annen arbeidsplass. Den sjansen må arbeidsgivere ta.

Et gode for ansatte
Videreutdanning er også et skattefritt gode for ansatte. Det kan derfor være et godt alternativ hvis det ikke er rom for å justere lønnsvilkår. Er studieavgiften høy kan man tilby å spleise på kostnadene.

Seniorrådgiver Lars Hovdenak i Badenoch & Clark ser ingen endring hos ledere når det gjelder å satse på etterutdanning av ansatte i dagens marked. Flinke folk vil man jo utvikle og helst beholde. Unntaket er bransjer som olje og gass, der fokuseres det naturlig nok på helt andre tiltak nå.

Er du selv leder midt i karrieren og snuser på etterutdanning? Ta med deg tips fra Hovdenak:

En MBA på ledernivå kan være hensiktsmessig for å matche nyutdannede, som i dag ofte stiller med mastergrad når de entrer arbeidslivet. Det kan også være smart å bygge på sin utdanning med en spesialisering i faget, eller fordype seg i det faget man faktisk jobber i hvis utdanningsretningen man tok i sin tid er en helt annen. Jobber man i offentlig sektor får man også mulighet til å rykke opp et lønnstrinn.

Får du signaler om nedbemanning, grip anledningen til å tenke deg godt om; er dette en fin mulighet til å bytte fagfelt? Hva brenner du for? Hva har du å bygge på?

Ledere innen HR med spesiell fordypning innen coaching er ettertraktet. Har man erfaring med endringsledelse og kan vise til gode prosesser, kan dette åpne for nye utfordringer.

Pensjon til offentlig ansatte – dette bør du vite

pensjon

Tips om pensjon i det offentlige.

Er det er lenge til pensjonsalder, trenger du ikke vite alt. Men sjekk hva slags ordning du har og få med deg de store linjene, råder KLPs pensjonsøkonom. 36 prosent av arbeidstakere mellom 18 og 29 år vet ikke hva slags pensjonsordning de har, viser en landsdekkende undersøkelse Opinion har gjennomført for KLP.

– Det er ikke overraskende. Selv om det alltid er lurt å sette seg inn i pensjon tidlig, vet vi at kunnskapen øker med alderen, sier pensjonsøkonom i KLP Øyvind Røst.

1,4 millioner personer i Norge har pensjonsrettigheter fra offentlig tjenestepensjon i nåværende eller fra tidligere arbeidsforhold. Å lære alt om pensjon kan være overveldende, og når du er ung er det ikke alt som er like relevant.

– Men du bør sjekke hva slags ordning du har, og vite litt om de store linjene, påpeker Røst.

Her er det viktigste du bør vite om offentlig tjenestepensjon.

Du får 66 prosent av lønn
I Norge får alle alderspensjon fra folketrygden. Den utgjør omtrent 50 prosent av lønnen.
I tillegg har du som jobber i det offentlige offentlig tjenestepensjon gjennom arbeidsgiveren din. Alderspensjonen fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon blir til sammen litt mer enn 66 prosent av lønnen.

Du må ha en opptjeningstid
For å få full alderspensjon fra en offentlig tjenestepensjon må du jobbe 30 år i 100 prosent stilling. Har du kortere opptjeningstid blir alderspensjonen forholdsmessig lavere. Pensjonsopptjeningen fortsetter selv om du skifter arbeidsgiver innen offentlig sektor.

De yngste må jobbe lenger
Fordi levealderen i befolkningen øker, må hvert årskull jobbe litt lenger for å få samme pensjonsnivå som forrige årskull. Alle årskull frem til og med 1958-årskullet har en individuell garanti. Denne garantien skal sikre at alderspensjonen blir 66 prosent ved uttak fra 67 år for de som har full stilling i 30 år.

Pensjonen er livsvarig
Offentlig tjenestepensjon utbetales livsvarig. Pensjoner under utbetaling blir regulert med den alminnelige lønnsveksten (minus 0,75 prosent), slik som folketrygden.

Du har mulighet til å gå av tidlig
Offentlig ansatte har også AFP (avtalefestet pensjon). Dette er en tidligpensjonsordning som utbetales til de som helt eller delvis går av med pensjon mellom 62 og 67 år.

Det blir trolig endringer
Myndighetene og partene i arbeidslivet jobber med å endre og tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen for de yngre medlemmene. Det er fordi vi lever stadig lenger og fordi det skal lønne seg å stå i jobb. De eldste medlemmene blir ikke berørt. De yngste får trolig en ny opptjening i tjenestepensjonen, og for gruppen i mellom blir det ganske sikkert en form for overgangsordning.