Stikkordarkiv: nordea

Nordea får ny pensjonssjef

nordea liv

Randi Marjamaa, admin. dir. Nordea Liv.

Nordea Liv får ny sjef. Randi Marjamaa vil få ansvaret for 245 medarbeidere, 17.000 bedriftskunder og 253.000 privatkunder. Hun tiltrer en viktig stilling i en voksende organisasjon. Nordea Liv har passert 100 milliarder kroner i midler til forvaltning.

-Jeg gleder meg til å ta fatt og til å være med å utvikle Nordea Liv videre. Den viktigste jobben er å fortsette å oppfylle kundenes ønsker og behov når det gjelder livsforsikringer og pensjonssparing, sier Marjamaa.

Hun kommer fra stillingen som nestleder for Nordeas bankvirksomhet i Norge. Marjamaa etterfølger Jørund Vandvik (60) som går av med pensjon etter å ha ledet selskapet i 18 år. Marjamaa har hatt forskjellige lederstillinger i Nordea siden 2006. Hun har en Master i Economics and Business Administration fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Nordea og DNB sammen i Baltikum

vilnius

Vilnius, Litauen.

Nordea og DNB har inngått en avtale om å slå sammen de to bankenes virksomhet i Estland, Latvia og Litauen for å skape en ledende storbank i de baltiske landene med sterke nordiske røtter.

– Ved å kombinere kunnskapen om det baltiske markedet, det nære samarbeidet med kundene og utviklingen innenfor digitale banktjenester har Nordea de siste årene bygd opp en solid og vellykket bankvirksomhet og fått en sterk posisjon som den tredje største banken i de baltiske landene. Nå er det på tide å ta neste steg og bygge for fremtiden. Sammen vil vi få en størrelse, en styrket geografisk tilstedeværelse og et bredere produkttilbud som gjør at vi kan bli hovedbanken for kunder i de baltiske landene, sier Inga Skisaker, leder av Banking Baltic Countries, Nordea.

Nordeas og DNBs virksomhet i de baltiske landene utfyller hverandre og er en svært god kombinasjon. Nordea har bygd opp en sterk posisjon i segmentet for store bedriftskunder, mens DNB har en sterk posisjon innen segmentet små og mellomstore bedrifter. Sammen vil bankene også få en enda større og mer konkurransedyktig virksomhet rettet mot personkunder. Den nye banken vil også få en sterk geografisk tilstedeværelse med Nordeas solide fotavtrykk i Estland, DNBs solide fotavtrykk i Litauen og begge bankenes solide fotavtrykk i Latvia. Nordea og DNB har henholdsvis 1 300 og 1 800 medarbeidere og EUR 8 milliarder og EUR 5 milliarder i eiendeler [1] i de baltiske landene.

– Med over 70 bankkontorer i de baltiske landene har DNB utviklet en dynamisk og kundeorientert virksomhet. Størrelse er viktig i banksektoren i dag fordi store banker kan utnytte ressursene på en mer effektiv måte. Den nye banken vil være bedre rustet til å stå imot den økende konkurransen i regionen og kan bruke størrelsen sin til å bli hovedbanken for flere foretak, personkunder og partnere i de baltiske landene, sier Mats Wermelin, leder av Baltic Division i DNB.

EBAs stresstest bekrefter Nordeas posisjon

snorre

Snorre Storset, Nordea i Norge.

Nordea var omfattet av den EU-dekkende stresstesten for 2016, som er gjennomført av Den europeiske banktilsynsmyndigheten (European Banking Authority, EBA) i samarbeid med Finansinspektionen i Sverige, Europakommisjonen (EU) og Det europeiske rådet for systemrisiko (European Systemic Risk Board, ESRB).

Nordeas solide kapitalposisjon og forretningsmodell bekreftes av EBAs felles stresstest for EU, som nylig ble offentliggjort. I testens mest negative scenario faller Nordeas rene kjernekapitaldekning fra 16,5 % ved utgangen av 2015 til 14,1 % ved utgangen av 2018. Dette er i tråd med resultatene av stresstester foretatt med samme strenge kriterier internt og av myndighetene og medfører ingen endringer i Nordeas kapitalplanlegging eller kapitalmål. Det er på forhånd ikke fastsatt noen nivåer for bestått eller ikke bestått stresstest.

Ny administrerende direktør i Nordea Liv

nordea liv

Randi Marjamaa, admin. dir. Nordea Liv.

Randi Marjamaa (40) er ny administrerende direktør i Nordea Liv. Marjamaa kommer fra stillingen som nestleder for Nordeas bankvirksomhet i Norge. Hun etterfølger Jørund Vandvik (60) som går av med pensjon etter å ha ledet selskapet i 18 år.

– Jeg ser frem til å jobbe i Nordea Liv og til å fortsette å oppfylle kundenes ønsker og behov når det gjelder livsforsikringer og pensjonssparing, sier Randi Marjamaa.

Hun har hatt forskjellige lederstillinger i Nordea siden 2006. Randi Marjamaa har en Master i Economics and Business Administration fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun tiltrer stillingen 1. oktober.

– Etter 18 år ved roret i en virksomhet som har passert 100 milliarder kroner i midler til forvaltning, føles det riktig og naturlig å gi stafettpinnen videre, sier Jørund Vandvik.

Nordea åpner døren for 50 fintech-gründere

snorre

Snorre Storset, Nordea i Norge.

I høst får oppstartsbedrifter en ny mulighet til å sette fart i ideene sine. Det første Nordea Accelerator-programmet ble gjennomført vinteren 2015-2016. Der fikk tolv utvalgte oppstartsbedrifter anledning til å utvikle ideene sine i samarbeid med Nordea, og programmet var veldig vellykket. Nå åpner vi for søknader til neste 12-ukersprogram som starter i september.

Flere fintech-selskaper får nå en ny mulighet til å få fart på virksomheten. Nordeas program er åpent for fintech-gründere fra hele verden. Det første programmet ble gjennomført i Helsinki. Denne gang kan oppstartsbedriftene også velge å jobbe i Nordeas lokaler i Stockholm.

– Tanken er å finne nye forretningsmuligheter og partnere gjennom samarbeid, og til syvende og sist å kunne tilby Nordeas kunder bedre digitale tjenester. En av utfordringene Nordea gir oppstartsbedriftene, er å komme opp med gode ideer til banken på nye teknologiske områder som kognitiv teknologi, kunstig intelligens og blockchain. Men vi er også interessert i andre områder, og gjennom programmet håper vi å komme i kontakt med mange forskjellige oppstartsbedrifter som kan tilby spennende synergier, sier administrerende direktør i Nordea i Norge, Snorre Storset.

Utvelgelsen skjer i Oslo
De 50 mest lovende oppstartsbedriftene som søker, vil bli invitert til en oppstartsuke i Oslo i august. De beste 20–30 oppstartsbedriftene i denne gruppen får muligheten til å jobbe nært sammen med Nordea i høst.

– Nordea Accelerator er det største programmet i sitt slag i Norden. Vi ønsker å gi oppstartsbedriftene en unik mulighet til å jobbe i nært samarbeid med eksterne gründere, internasjonale teknologispesialister, eksperter i Nordea og viktige beslutningstakere. Min ambisjon er at de oppstartsbedriftene som deltar i Nordea Accelerator, skal tenke at det er en enorm forretningsmulighet som gjør at de både utvikler bedriften og nettverket sitt, sier Snorre Storset.

Nestholma Venture Accelerator var Nordeas samarbeidspartner i det første programmet og vil også være det i det nye programmet som nå har åpnet opp for søknader.

Det første Accelerator-programmet ble en suksess
Nordea arrangerte sitt første Accelerator-program vinteren 2015–2016. Alle de 12 oppstartsbedriftene som deltok i det første programmet, driver fortsatt virksomhet, og de fleste gjør det godt.

– Oppstartsbedriftene mottok over EUR 600.000 i ny finansiering, og for to av dem (Jenny og Feelingstream) forbereder Nordea faktiske piloter der mulighetene for langsiktige partnerskap vil bli vurdert nærmere. Nordea jobber også med et par av de andre oppstartsbedriftene om et mulig samarbeid, sier Snorre Storset.

Nordea tar sterkt avstand fra skatteunndragelse

nordea

Casper von Koskull, Nordea.

Ifølge nordiske medier har Nordea International Private Banking i Luxembourg tilbudt kundene løsninger med utenlandsk-registrerte selskaper for å unndra skatt.

– Å følge regelverket er absolutt høyeste prioritet i banken. Vår policy når det gjelder skatterådgivning og våre etiske retningslinjer er klare: Vi skal ikke oppfordre kundene til eller tilrettelegge for skatteløsninger som oppfattes som skatteunndragelse. Gjennom rapporteringen til myndighetene hjelper vi kundene slik at de betaler den skatten de skal betale. Men det er beklagelig at disse rutinene ikke var på plass tidligere, sier konsernsjef Casper von Koskull.

Allerede mot slutten av 2009 iverksatte Nordea International Private Banking i Luxembourg proaktive tiltak utover det regelverket krevde, for å sikre at alle kundenes beholdninger og inntekter på konto ble rapportert til skattemyndighetene.

Fra og med 1. januar i år trådte nye internasjonale regler i kraft som medfører at all relevant informasjon automatisk innrapporteres til aktuelle myndigheter.

Utenlandsk-registrerte selskaper kan brukes som et juridisk og administrativt redskap for et fåtall kunder med svært kompleks internasjonal virksomhet. I slike tilfeller har Nordea en rekke prosesser som skal sikre at kundene innrapporterer opplysninger om kontoene sine til relevante skattemyndigheter.

Bærekraftige og etiske fond øker i popularitet

nordnet

Mer etiske fond i Nordnet.

Nettbanken Nordnet melder om økende interesse for sjømat, etiske og bærekraftige investeringer. Fondsstatistikk fra Nordnet viser at det ble nettotegnet fond for 85 millioner i mars. 54 millioner ble tegnet i rentefond, 21 millioner i kombinasjonsfond og 10 millioner i rene aksjefond.

– Fondssparerne trykker ikke på bremsepedalen, men gir heller ikke full gass. Uroen i første kvartal har gjort mange fondssparere noe avventende og litt mer forsiktige, sier Nordnets Norgesjef Anders Skar.

I følge Skar er det spesielt to ting som er interessant i forhold til kundens handelsmønster i mars.

– Det første er interessen for sjømat. Dette har vi sett en stund blant de som investerer i enkeltaksjer, men nå er også sjømatfondet Holberg Triton på listen over de mest populære fondene å kjøpe, sier han.

Det andre er investeringen i Nordea Stabile Aksjer Global Etisk.

– Fokuset og interessen for bærekraftige og etiske investeringer har vært der en stund, men debatten og diskusjonen har ikke materialisert seg i endret handelsmønster før nå nylig. Bærekraft er et tema som kommer til å bli viktigere og større med tiden, og jeg blir overrasket om vi ikke ser mer av dette fremover, sier Skar.

De mest kjøpte fondene blant Nordnets privatkunder i mars var DNB Nordic Technology, Delphi Nordic og Holberg Kreditt. De mest solgte fondene var KLP Aksje Norge Indeks II, KLP Pengemarked og Carnegie Småbolagsfonder.

Nordea kutter renten

nordea

John Sætre, leder av bankvirksomheten i Nordea Norge.

Nordea reduserer utlånsrentene med inntil 0,15 prosent. Beste veiledende pris blir 1,99 prosent. Nordea introduserer to nye priser for boliglån UNG. Renten for UNG Utdanning og UNG Premium blir 1,99 prosent. Samtidig senkes renten for eksisterende kunder med inntil 0,15 prosent.

– Som følge av utviklingen i rentemarkedet og konkurransesituasjonen, har vi nå besluttet å redusere våre boliglånsrenter, sier John Sætre, leder av bankvirksomheten i Nordea Norge.

Nye rentesatser for innskudd og eksisterende lån gjelder fra 31. mai 2016. For nye lån gjelder nye renter fra torsdag 31. mars.

– Vi skal være banken som er best på rådgivning for våre kunder, og vi skal også være konkurransedyktige på pris. Vi opplever nå at vi har god tilstrømming av kunder for tiden. Det gleder oss veldig, sier Sætre.

Rentenedsettelsen på flytende rente, kommer kort tid etter at Nordea senket renten også på fastrente. Nordea tilbyr rentebinding i tre år for 1,95 prosent. Se nordea.no for en fullstendig oversikt over de nye rentesatsene.