Stikkordarkiv: nordnet

Fondspengene strømmer inn

nordnet

Flere kjøper fond.

Småsparerne la bak seg nok en sterk måned i januar. Presidentinnsettelse i USA og resultatsesongens start preget måneden. Oslo Børs endte opp 1,3 % i januar. Nordnets kunder nettotegnet for hele 152 millioner kroner i fond i januar.

Statistikk fra Nordnet viser en ny sterk nettotegning i aksjefond. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 152 millioner i løpet av januar 2017. Dette er tall som er sterke og den positive trenden fortsetter. Listen over de mest populære fondene gjenspeiler en høyere risikoappetitt blant Nordnet-kundene.

– Overvekten av fondene som ble kjøpt i januar er igjen Norge-fond. Topp 3 fondene er norske fond, både passive og aktive. Dette så vi også veldig klart i desember så optimismen for norsk økonomi og børs kommer helt klart frem i statistikken, sier investeringsøkonom i Nordnet, Tom Hauglund.

– Listen over mest solgte fond bærer preg av salg av obligasjons- og biotechfond. Det samme så vi i desember-statistikken. Med stigende renter vil obligasjoner bli mindre attraktivt. I tillegg angriper Trump stadig helse-sektoren i USA og vil ha mer kontroll på den galopperende inflasjonen i medisinpriser, sier Tom Hauglund.

Rekordhøy fondstegning i sommer

nordnet

Flere kjøpte fond i juli.

Småsparerne trosset sommervarmen og rekordkjøpte fond i juli. Til tross for Brexit-uro innledningsvis ble juli en sterk måned for verdens børser, og det var aksjefond som tiltrakk seg mest oppmerksomhet fra sparerne.

Statistikk fra Nordnet viser en rekordhøy nettotegning i fond i juli. Totalt kjøpte privatpersoner via investeringsbanken Nordnet fond for 231 millioner i juli. 196 millioner fant veien til aksjefond, 29 millioner til rentefond og drøyt 6 millioner til kombinasjonsfond

–  Juli ble den sterkeste måneden med hensyn til nettotegning i fond så langt i år. Vi må tilbake til første halvår 2015 for å finne like høy nettotegning, og vi har aldri registrert så høy tegning i en juli-måned, forteller Investeringsøkonom i Nordnet Tom Hauglund.

Listen over de ti mest populære fondene å kjøpe bestod i juli utelukkende av aksjefond med unntak av Delphi Kombinasjon på tiendeplass. De mest kjøpte fondene var Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, DNB Nordic Technology, Delphi Nordic, Alfred Berg Gambak etterfulgt av årets fondsrakett Forte Trønder og sjømatfondet Holberg Triton.

Listen over de mest solgte fondene i juli inneholder fremst obligasjonsfond og globale aksjefond med KLP Obligasjon 5 år og KLP Aksje Global Indeks IV på topp.

–  Risikoviljen blant fondssparerne har vært på vikende front så langt år. Tross positiv nettotegning har penger gått fra aksjefond til rentefond. Dette er snudd på hodet i juli, sier Investeringsøkonom i Nordnet Tom Hauglund. Det som gleder meg ekstra med ti-på-topp-listen i juli er at den består av aktive aksjefond som aktivt avviker fra referanseindeks, og som dessuten har fått betalt for dette i form av avkastning til sparerne. Fondssparerne har mer kunnskap, er blitt mer bevisste og er helt enkelt mer krevende fondskunder. Det er bra for deres personlige avkastning på sparepengene sine, men også bra for fondsbransjen, avslutter Hauglund.

Kraftig fall i private fondskjøp

nordnet

Mindre private fondskjøp.

I fjor nettokjøpte private fondskunder hos Nordnet fond for over 1,5 milliarder fra januar til mai. I år er det kun nettokjøpt fond for 239 millioner i samme periode. Selv om nedsalget i mai kun er på 11,8 millioner er dette andre måned på rad hvor det selges mer fond enn det kjøpes.

– Lave renter kombinert med et langvarig bull-marked bidro til fondsfeber i fjor. Et utfordrende og vanskelig marked har bidratt til at sparerne er langt mer forsiktige. Vi skal allikevel være forsiktig med å konkludere med at risikoviljen er fullstendig på vikende front. I tillegg vet vi at mange heller velger fond i stedet for enkeltaksjer når markedet er turbulent som det har vært de siste 12 månedene. Dette korresponderer godt med det kraftig nettokjøpet vi så i enkeltaksjer i mai, hvor markedet stabiliserte seg og uroen har senket seg. Da søker investorene mer enkeltaksjer enn forvaltede fond, sier Tom Hauglund.

Totalt ble det nettokjøpt rentefond for 17 millioner i mai, 3 millioner i kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt aksjefond for 32 millioner. De mest kjøpte fondene var Forte Trønder, Holberg Triton og Storebrand Vekst.

– Kjøpstoppen domineres av aktive aksjefond som har utmerket seg positivt så langt i år. Fondene har hittil i år gitt mellom 9 og 19 prosent avkastning og slått sine referanseindekser med god margin. Dette tiltrekker seg selvfølgelig kunder. Det positive momentet rundt laks og sjømatselskaper fortsetter med Holberg Triton på topplisten. Selv om både laksepris og lakseaksjer er på all-time-high tror investorene på videre oppgang, sier Hauglund.

De mest solgte fondene i mai var DNB Nordic Technology, DNB Global Indeks og DNB Health Care.

– Listen over de mest solgte fondene bekrefter egentlig at kundene er blitt mer forsiktige. Vi kan se at kundene selger seg ned i teknologi, biotek og SMB, noe som er tydelig tegn på redusert risikovilje, avslutter Hauglund.

Bærekraftige og etiske fond øker i popularitet

nordnet

Mer etiske fond i Nordnet.

Nettbanken Nordnet melder om økende interesse for sjømat, etiske og bærekraftige investeringer. Fondsstatistikk fra Nordnet viser at det ble nettotegnet fond for 85 millioner i mars. 54 millioner ble tegnet i rentefond, 21 millioner i kombinasjonsfond og 10 millioner i rene aksjefond.

– Fondssparerne trykker ikke på bremsepedalen, men gir heller ikke full gass. Uroen i første kvartal har gjort mange fondssparere noe avventende og litt mer forsiktige, sier Nordnets Norgesjef Anders Skar.

I følge Skar er det spesielt to ting som er interessant i forhold til kundens handelsmønster i mars.

– Det første er interessen for sjømat. Dette har vi sett en stund blant de som investerer i enkeltaksjer, men nå er også sjømatfondet Holberg Triton på listen over de mest populære fondene å kjøpe, sier han.

Det andre er investeringen i Nordea Stabile Aksjer Global Etisk.

– Fokuset og interessen for bærekraftige og etiske investeringer har vært der en stund, men debatten og diskusjonen har ikke materialisert seg i endret handelsmønster før nå nylig. Bærekraft er et tema som kommer til å bli viktigere og større med tiden, og jeg blir overrasket om vi ikke ser mer av dette fremover, sier Skar.

De mest kjøpte fondene blant Nordnets privatkunder i mars var DNB Nordic Technology, Delphi Nordic og Holberg Kreditt. De mest solgte fondene var KLP Aksje Norge Indeks II, KLP Pengemarked og Carnegie Småbolagsfonder.