Stikkordarkiv: offentlig

Nyttig informasjon om pensjon

pensjon

Tips om pensjon.

Pensjon er det du skal leve av når du har avsluttet din yrkesaktive karriere. Men hva vet du egentlig om pensjon? Hvilken type pensjon skal du motta? Og hvor mye får du i pensjon?

Folketrygden ble innført i 1967 og sikrer alle en minste pensjonsinntekt gjennom garantipensjonen (mistepensjon). I tillegg sikres yrkesaktive en pensjon som står i forhold til inntekten som yrkesaktiv.

Din fremtidige pensjon er avhengig av hvilke pensjonsordninger du har vært med i. Mange fleste arbeidsgivere har plikt til å ha tjenestepensjonsordninger for ansatte. Det finnes både privat tjenestepensjon og offentlig tjenestepensjon (pensjon annsatt i det offentlige).

Du kan også ha rett til avtalefestet pensjon (AFP) dersom arbeidsgiveren din har tariffavtale der AFP inngår i avtalen. Det er også privat AFP og offentlig AFP. Egen pensjonssparing kan også være en del av pensjonen din.

Les flere tips om pensjon på denne siden.

Reklamer