Stikkordarkiv: sparebank1

SR-Bank setter opp boliglånsrenten

sparebank1

SpareBank 1 SR-Bank setter opp renten.

Det virker som den historisk lave bolglånsrenten kan være på vei opp igjen. SpareBank 1 SR-Bank setter nå opp boliglånsrenten med inntil 0,20 prosentpoeng.

– Pengemarkedsrenten har ikke falt etter siste endring av styringsrenten i Norges Bank. Tvert om har den steget. Det tyder på at vi har lagt bak oss det historisk lave rentenivået vi har hatt det siste året. Med dette som utgangspunkt setter vi opp boliglånsrenten. Vi vil fortsatt tilby konkurransedyktige betingelser, sier Jan Friestad, konserndirektør for privatmarkedet i SpareBank 1 SR-Bank.

Etter renteendringen blir laveste veiledende pris fra SpareBank SR-Bank 2,15 % for førstehjemslån.

De nye betingelsene vil for nye lån gjøres gjeldende fra mandag 22. november og fra 5. januar 2017 for eksisterende lån.

Kortidsutleie kan være risikabelt

utleie

Leier du ut på Airdnb.com eller Finn.no?

Å leie ut hele eller deler av boligen sin for en kortere periode blir stadig mer populært. Over 100 000 nordmenn har prøvd korttidslutleie på Airbnb eller finn.no, mens over 300 000 vurderer kortidsutleie.

Men mange som leier ut vet ikke om forsikringen dekker tyveri eller skader påført av leietaker. Det kan være et sjansespill.

Tallene kommer fram i en ny undersøkelse Respons har utført for SpareBank 1. Det er en klar overvekt av unge som har prøvd eller vurdert kortidsutleie. En av ti mellom 18 og 25 år har leid ut boligen sin på Airbnb eller lignende.

– Et sjansespill Samtidig viser undersøkelsen at mangelen på kunnskap om forsikring, dekning og ansvar for skader ved kortidsutleie er stor. De aller fleste vet ikke hvilken dekning innboforsikringen eller vertsgarantien i Airbnb gir ved tyveri og hærverk. Og av de som tror de vet det, er det mange som tar feil.

– Det kan være et sjansespill. Det er ingen tvil om at døgnbasert utleie kan være en enkel og smart måte å spe på inntektene sine. Samtidig gjelder det å ta sine forholdsregler. Vi får jevnlig henvendelser fra kunder som har opplevd tyveri eller skade på innboet sitt etter å ha leid ut boligen for noen dager, sier Nils Tore Nilsen, leder for personmarkedet i SpareBank 1 Forsikring.

SpareBank 1 var tidlig ute med å lansere en skreddersydd døgnbasert forsikring for utleie av egen bolig. Allerede i juni kunne kundene kjøpe seg dekning ved slik utleie. Denne forsikringen kan kjøpes av alle, uavhengig av hvor de har sine andre forsikringer.

– Dette er ikke ment som en erstatning for vanlig innboforsikring, men som et supplement for å være sikker på at man er dekket hvis uhellet skulle være ute når man leier ut på døgnbasis, sier Nilsen.

Bra resultat for SNN første halvår

snn

SpareBank 1 Nord-Norge leverer bunnsolid resultat første halvår.

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et resultat på 768 millioner kroner før skatt for første halvår, mot 684 millioner kroner i fjor. Bak tallene finner man en betydelig vekst i både privat- og bedriftsmarkedet.

– En enkel og tydelig strategi, der vi konsentrerer oss om kjernedrift og Nord-Norge gir uttelling, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

– Det er svært hyggelig å konstatere at trenden fra første kvartal fortsetter, og vi får stadig flere nordnorske kunder. Det er et bevis på at vi gjør mye rett. Vi skal fortsette å jobbe hardt for å bevise at det lønner seg å velge nordnorsk, sier han

Nordnorsk milliardkonsern
SpareBank 1 Nord-Norge er en lokal bank, men en betydelig aktør i Norge. Basert på dagens børskurs er konsernets verdi om lag 8,6 milliarder kroner. Det er langt mer enn for eksempel SAS og Hurtigruten. Kursen på bankens egenkapitalbevis har hittil i år hatt en avkastning på nesten 11 prosent, noe som er godt over hovedindeksen til Oslo Børs.

– Vi har jobbet langsiktig og godt. Vi har bygget egenkapital og tilpasset driften både i forhold til antallet filialer og bemanning. I tillegg har vi solgt oss ut av engasjementer som ligger på siden av kjernevirksomheten vår. For eksempel er vi nå ute av Russland, og vi har solgt oss ut av investeringsfondet Nord II. Veksten vi ser indikerer at markedet har tro på både SpareBank 1 Nord-Norge og på utviklingen i landsdelen, sier Janson.

Doblet egenkapitalen
I løpet av seks år har SpareBank 1 Nord-Norge nær doblet egenkapitalen, og ligger i dag godt over myndighetenes regulatoriske krav.

– Dette gir oss mulighet til å vokse. Og det gir oss kraft til å modernisere oss, slik at vi kan møte økt digitalisering, endret kundeadferd og ny konkurranse. En solid og selvstendig landsdelsbank er bra for Nord-Norge. Bare slik kan vi understøtte veksten og bidra til å realisere det enorme potensialet som finnes i denne landsdelen, sier Janson.

SpareBank 1 Nord-Norge eies av det nordnorske samfunn med 54 prosent, mens 46 prosent er børsnotert.

– Mer enn 80 prosent av overskuddet konsernet genererer blir igjen i Nord-Norge. Mye gis tilbake til landsdelen gjennom bankens samfunnsutbytte. Dette deles ut som tilskudd til kultur, idrett og kompetansebyggende formål. Slik bidrar vi direkte til å bygge Nord-Norge, sier Janson.

SNN styrker tilbudet i Bodø-regionen

snn tom tobert

Adm.dir i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS. Tom Robert Aasnes.

SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) styrker tilbudet i Bodø-regionen, SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS kjøper Bodøfirmaet KS Finans.

– Med dette styrkes vårt totale tilbud til kunder i Bodø-regionen. Vi tilbyr allerede et fullt spekter av finansielle tjenester til bedrifter i området, med regnskapstjenester blir tilbudet komplett. Gjennom Regnskapshuset ønsker vi å gjøre livet lettere for næringslivet i Nord-Norge. Skal vi lykkes med det er  lokal forankring og kunnskap viktig, sier konsernsjef Jan-Frode Janson, som også er styreleder i Regnskapshuset.

Årlig omsetter Regnskapshuset for nær 110 millioner kroner. Etter oppkjøpet får de 135 ansatte fordelt på 10 avdelingskontorer i Nord-Norge. Alle ansatte i KS Finans fortsetter og driften påvirkes ikke av eierskiftet.

– Vi gir kundene tilgang til teknologi, kunnskap og systemer som vanligvis bare benyttes av store bedrifter. Med gode nettløsninger kan bedriftene velge hva de vil gjøre selv, og hva de vil sette bort. Da kan de spare både tid og penger og livet blir enklere for bedriften, sier administrerende direktør Tom Robert Aasnes i SpareBank 1 Regnskapshuset.

Eierne er fornøyde med å selge til en nordnorsk eier.

– For oss var SpareBank 1 Nord-Norge en naturlig samarbeidspartner da vi bestemte oss for å selge. Bransjen er i endring og påvirkes av økt digitalisering. Å være en del av en større, nordnorsk familie er derfor både ønskelig og nødvendig. Vi er glad for å selge til en solid og stabil eier, som kan sørge for god drift og videre utvikling, sier Sten Nilsen i KS Finans AS.

Nordnorsk næringsliv velger nordnorsk bank

snn

Nordnorske bedrifter velger lokalt.

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et solid resultat for første kvartal. Det skyldes blant annet at flere bedriftskunder velger nordnorsk. SpareBank 1 Nord-Norge opplever for tiden stor vekst i bedriftsmarkedet.

– Vi har over tid sett en fin økning i antallet kunder i personmarkedet. Nå ser vi at også næringslivet velger nordnorsk. En økning på mer enn 9 prosent i bedriftskundemarkedet på ett kvartal er svært gledelig, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Fortsatt lokal
Janson peker på lokal tilstedeværelse når han skal forklare hvorfor bedriftskundene velger SpareBank 1 Nord-Norge.

– Vi har like mange filialer i Nord-Norge som alle våre konkurrenter til sammen. Den senere tid har vi dessuten rustet opp våre 16 finanssenter i landsdelen, og flyttet fullmakter og kompetanse nærmere kunden. Vi ser at nordnorske bedrifter foretrekker en lokal leverandør. Det gleder mitt nordnorske hjerte, smiler Janson.

Samtidig innrømmer han at omstillingen til en digital hverdag med både kontornedleggelser og nedbemanning er krevende;

– Jeg vil takke både kunder og lokale politikere for god dialog, og lover at vi vil strekke oss langt for å finne gode løsninger. Samtidig vil jeg berømme våre ansatte for omstillingsvilje og ekstraordinær innsats, sier konsernsjefen.

Jansons beste
SpareBank 1 Nord-Norge leverer et resultat på 344 millioner kroner før skatt i årets første kvartal. Veksten i bedriftsmarkedet er bare én av årsakene til at Janson mener dette har vært hans beste kvartal som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

– I tillegg til mange nye kunder, så viser resultatet at vi er solide. Vi leverer avkastning på godt internasjonalt nivå. Vi har dessuten jobbet mye med å få ned kostnadene. Nå ser vi at vi lykkes, med en kostnadsreduksjon på hele 8 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, forklarer Janson.

Optimisme i nord
Andre deler av landet er preget av oljebrems og røde flagg. Dette er ikke en utvikling SpareBank 1 Nord-Norge forventer å se i Nord-Norge.

– Nei, vi ser det ikke i våre tall, og heller ikke i makrotallene. Vi skal naturligvis være oppmerksomme på at nasjonale ringvirkninger kan treffe også vår landsdel. Men i øyeblikket går det rett og slett bedre i nord enn i sør. Og når det går bra for landsdelen, går det bra for landsdelsbanken, sier Janson.

Styrker Konjunkturbarometer for Nord-Norge

snn

Styrker KB.

Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KB) har bidratt til kunnskap om landsdelen i 20 år. I dag inngås et nordnorsk partnerskap som skal løfte KB til en forsterket posisjon i Norge.

KB har helt siden 1995 gitt samfunnsaktører et dypdykk inn i nordnorsk økonomi. Barometeret har bidratt til å sette landsdelen på dagsorden og løftet fram viktige utfordringer for Nord-Norge. Nå vil eieren, SpareBank 1 Nord-Norge, øke satsingen ytterligere.

  • KBs prognose – det «økonomiske værvarselet» for framtiden – skal komme ut en gang i året i samme drakt som tidligere.
  • KB årsrapport skal oppsummere fjoråret.
  • KB tall og fakta – «Nord-Norge teller» – skal bidra til å gi landsdelen et forsterket kunnskapsbibliotek.
  • KB spesial skal med jevne mellomrom utgi rapporter om nøkkelproblemstillinger i nord.

SpareBank 1 Nord-Norge har invitert inn NHO og LO i et partnerskap om KB. De samme aktørene eier Agenda Nord-Norge og kan nå sammen stimulere til mer kunnskap om Nord-Norge. De tre eierne har gitt Agenda Nord-Norge i oppdrag å forvalte KB de tre neste årene.

Samtidig er det valgt ny leverandør av KB. Etter en anbudsprosess har vi valgt konstellasjonen Bedriftskompetanse (Tromsø, Bodø, Hammerfest), Mo Industripark (Mo i Rana), Salt (Lofoten) og Menon Economics (Oslo) som leverandører de tre neste årene.

– KB er en del av SpareBank 1 Nord-Norges DNA. Vi har vært, er og skal være banken som bidrar til kunnskap om Nord-Norge. Med LO og NHO på laget har vi et partnerskap som kan løfte KB ytterligere. Vi skal få fram fakta og kunnskap som bidrar til økt verdiskaping i nord og som er relevant for partene i arbeidslivet, sier Jan-Frode Janson.

Avtalen mellom Agenda Nord-Norge og kunnskapsgrupperingen går over tre år og har et samlet volum på ca. ni millioner kroner. «Nye KB» vil bli presentert på Agenda Nord-Norge i Alta 7. og 8. november.

– Vi vil forsterke det beste av KB og i tillegg tilføre mer tall og faktakunnskap om Nord-Norge, sier Roger Ingebrigtsen i Agenda Nord-Norge.

Nordmenn kan for lite om sparing

odin

Victoria Terjesen, ODIN Forvaltning.

At det er lurt å spare, vet alle. Men hvordan er det lurt å spare? Dette får du vite alt om hvis du setter av et par kveldstimer i løpet av våren eller høsten. Det kan vise seg å bli den beste investeringen for fremtiden du noen gang har gjort.

Gjennom et underholdende og lærerikt foredrag får du innsikt, inspirasjon og gode tips til hvordan du kan utnytte tidenes laveste rentenivå til din fordel.

– Vi ønsker å møte folk der de er, og snakke med de som er interessert i sparing. Vi vil vise hvilke muligheter de har med pengene sine, og gi svar på hvordan de kan bevare og bygge formuen sin når det er lave renter, sier formuesforvalter Victoria Terjesen i ODIN Forvaltning.

I samarbeid med lokale banker, blant annet SpareBank 1, inviterer hun til “Spare- og investeringskveld”. Etter 25 arrangementer med gode tilbakemeldinger i fjor høst, har turneen i år blitt utvidet til 35 steder over hele landet.

– Dette er åpent og gratis for alle som ønsker å få mer ut av sparepengene sine. Det er heller ingen forpliktelser med å delta.

Vi bør spare mer
Har du lån betyr dette lavere rentekostnader og en romsligere økonomi. Rentene i Norge har aldri vært lavere enn hva de er i dag, og resultatet er at vi har mer penger mellom hendene enn noensinne. Ulempen er at de ekstra pengene går til forbruk.

– Foredraget har blitt til fordi vi føler at nordmenn kan for lite om sparing. Vi har aldri vært bedre økonomisk stilt enn nå: Lønningene er høye og lånerentene er lave. Likevel bruker vi mer penger enn noengang, istedenfor å sette noe til side for dårlige tider. For de vet vi kommer, og i noen områder av landet har de også begynt, forteller Victoria.

Start sparingen i dag
På et tidspunkt vil rentene gå opp igjen. Det er heller ingen garanti for at boligprisene holder seg høye og at lønnsveksten fortsetter i det uendelige. Ingen vet med sikkerhet når forandringene skjer, og ifølge Victoria bør du derfor gjøre noe med situasjonen nå.

– Hvis ikke kan det bli en dyr lærdom i fremtiden. Du taper penger når du har dem på konto fordi prisstigningen er høy og innskuddsrentene er lave – du får minimal avkastning på pengene du har plassert i banken. På den andre siden gir de lave rentene kjempemuligheter for alle som sitter med gjeld. Og det gjelder jo de fleste av oss.

Det er nettopp disse mulighetene du får vite mer om, og som kan markere vendepunktet i din personlige økonomi.

Nytt rentekutt fra SpareBank 1 Nord-Norge

sparebank1

SNN med lavere boliglånsrente.

SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) sitt beste rentetilbud er nå 1,9 prosent.

– Kampen om de nordnorske boliglånskundene er tøff og vi varslet allerede før påske at vi vil spisse tilbudet til våre kunder. SpareBank 1 Nord-Norge skal alltid være konkurransedyktig, også på pris. La det være helt klart; det skal lønne seg å velge nordnorsk, sier SpareBank 1 Nord-Norges konserndirektør for salg og kunderelasjoner, Ronni Møller Pettersen.

Svært konkurransedyktig
Norges Bank satte før påske ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. SpareBank 1 Nord-Norge varslet som første norske bank at de ville følge etter sentralbanken. I dag er det klart at landsdelsbanken kutter renta med inntil 0,30 prosentpoeng. Det er LO-medlemmer under 34 år som nå får bankens beste rente – rekordlave 1,9 prosent.

– Konkurransen om de unge kundene er knallhard. Gjennom vår avtale med LO, har vi et av markedets beste rentetilbud til unge LO-medlemmer. Samtidig er vi svært konkurransedyktig også for øvrige kunder, sier Møller Pettersen.

Mange muligheter
Konserndirektøren påpeker imidlertid at rekordlave renter ikke nødvendigvis bare er positivt.

– Som landsdelsbank er vi opptatt av å gi gode råd til våre kunder. Derfor skal vi også være oppmerksomme på at en styringsrente på 0,5 prosent er et negativt signal for norsk økonomi. Vi anbefaler ikke kundene våre å bruke rentepengene til økt forbruk. Vi opplever at stadig flere ønsker å benytte muligheten til å bygge en økonomisk buffer ved å øke sparingen sin. Våre rådgivere er parat dersom kundene trenger god økonomisk rådgivning, sier Ronni Møller Pettersen.

Renteendringen vil ha virkning fra 30. mai 2015.

SpareBank 1 SR-Bank kutter renten på boliglån

sparebank1 sr-bank

SR-Bank kutter boliglånsrenten.

SpareBank 1 SR-Bank setter ned renten på boliglån med inntil 0,15 prosentpoeng. Etter renteendringen blir laveste veiledende pris fra SpareBank SR-Bank 2,10 % for nye førstehjemslån.

– Vi er inne i en periode med større usikkerhet til landets økonomi, noe som vil kunne holde rentenivået lavt lenge. Prisen på penger i pengemarkedet har i liten grad blitt påvirket av at styringsrenten like før påske ble satt ned. Likevel setter vi ned boliglånsrenten for fortsatt å kunne tilby konkurransedyktige betingelser, sier Jan Friestad, konserndirektør for privatmarkedet i SpareBank 1 SR-Bank.

De nye betingelsene vil for nye lån gjøres gjeldende fra mandag 4. april og fra 30. mai for eksisterende lån.

SpareBank 1 Nord-Norge legger ned filialer

snn

Legger ned filialer i Nord-Norge.

SpareBank 1 Nord-Norge legger ned de minste filialene, men styrker samtidig sine finanssentre. Ingen medarbeidere mister jobben. Som følge av digitalisering og endret kundeadferd er finansbransjen er i endring. En konsekvens er at det stadig blir færre bankkontorer.

SpareBank 1 Nord-Norge har de siste årene bygd sterke kompetansemiljøer rundt om i landsdelen. Banken har etablert 16 finanssenter – definerte markedsområder med tilhørende bankkontorer.

– Vi tror på tilstedeværelse og kortreiste beslutninger. Våre 16 finanssentre tilbyr hele konsernets produktportefølje, og har fått utvidede fullmakter. Samtidig ser vi at det ikke er grunnlag for å opprettholde de aller minste filialene våre, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Det er 21 små filialer som nå skal legges ned. De fleste av disse har vært bemannet med ett årsverk eller mindre, og mange har de senere årene hatt begrensede åpningstider. Ingen medarbeidere mister jobben som følge av nedleggelsene.

38 kontorer i 35 kommuner
Janson understreker at moderniseringen av SpareBank 1 Nord-Norge handler om å fortsatt kunne være en sterk og selvstendig landsdelsbank.

– Nord-Norge er vår hjemmebane. Vi skal vinne kampen om de nordnorske bankkundene. Vi tror på å være der for kundene når de har behov for gode økonomiske råd. Derfor skal vi fortsatt være fysisk tilstede med folk over hele landsdelen. Selv etter endringene vil vi ha omtrent like mange kontorer som alle andre banker i Nord-Norge til sammen, sier Janson.

SpareBank 1 Nord-Norge vil ha 38 kontorer i 35 kommuner, der 82 prosent av den nordnorske befolkningen bor.

Vil finne gode løsninger
Det er stadig færre som oppsøker de fysiske bankkontorene. I desember 2015 ble det utført rundt 6.000 manuelle transaksjoner i SpareBank 1 Nord-Norge. Til sammenligning har SpareBank 1 Nord-Norge nesten halvannen million pålogginger i mobilbanken hver eneste måned. Derfor satser banken nå stort på utvikling av digitale tjenester, som for eksempel den mobile lommeboken mCASH.

– Vi moderniserer SpareBank 1 Nord-Norge for å kunne gi et enda bedre tilbud til våre kunder. Samtidig er vi klar over at det ennå finnes enkelte som av forskjellige årsaker ønsker å oppsøke banken for å få utført bank- og betalingstjenester. Disse skal vi også ta vare på. Vi kjenner kundene våre og vil i samarbeid med dem finne de gode løsningene, sier Janson.

Etter endringene vil banken ha totalt 38 kontorer i Nord-Norge. Tidspunkt for stengning av de ulike filialene er foreløpig ikke avklart.