Stikkordarkiv: utdanning

Utestengt fra skolen? Da kan du ha krav på gratis advokat

Du kan få gratis advokat på Studenthjelpen.no.

Hvert år utestenges flere hundre elever fra norske universiteter og høgskoler. En av de vanligste årsakene er mistanke om juks ven innlevering av oppgaver eller fusk under tentamen eller eksamen.

Det vanligste er utestengelse fra all utdanning for inntil ett år med bakgrunn i mistanke om fusk. Det er videre adgang til opp til tre års utestengelse fra studier med klinisk undervisning og praksisstudier dersom studenten har skapt fare for liv eller helse for pasienter, brukere, barnehagebarn eller andre studenten har med å gjøre som ledd i undervisningen, les mer om utestengelse etter mistanke om fusk her.

I alle utestengelsestilfeller har studenten rett til å la seg bistå av advokat på studieinstitusjonens regning. Dette for at studentene skal sikres reell mulighet til å ivareta sine rettigheter og fremføre sin sak på et område som berører den enkelte student betydelig. Rett til gratis advokat oppstår når sak om utestengelse er reist for Nemnd for studentsaker / klagenemnda eller skikkethetsnemnda.

Så denne bestemmelsen med krav på gratis avdokat er viktig for studenter som vanligvis har en anstrengt økonomi og risikerer å få utdanningen sin spolert. Du finner mer informasjon om gratis advokat på Studenthjelpen.no.

Gjør matematikk spennende

matematikk

Spennende med matte.

– Høyt presterende elever har også behov for tilpasset undervisning. Vi vet at mange elever ikke får store nok utfordringer i matematikkfaget og kjeder seg i timene. Det sier Frode Løbersli, prosjektleder ved Senter for IKT i utdanningen.

Den virtuelle matematikkskolen er en nettbasert skole hvor elever på ungdomstrinnet kan følge matematikk 1T på videregående nivå, i tillegg til fagene på ungdomsskolen.

– Den virtuelle matematikkskolen gir disse elevene et tilbud uansett hvor de bor, legger han til.

Edvarda Harnes er elev i Den Virtuelle matematikkskolen i dag, og hun syntes det var oppfriskende å få gå videre med 1T:

– Favorittfaget mitt har blitt matematikk etter at jeg tok DVM-1T. Ved å ta DVM-1T kan du få utfordringer som gjør matematikken mye mer spennende. Jeg anbefaler alle som mestrer ungdomsskolematematikken å søke DVM-1T!, sier hun.

Omvendt undervisning
DVM-1T bruker omvendt undervisning som pedagogisk modell. Dette innebærer at elevene går igjennom fagstoffet som en leksjon på nett før klasseromsundervisningen. På denne måten kan man legge vekt på diskusjon og problemsløsning i undervisningsøktene.

– Det er utrolig deilig å gå ut av hver matematikkleksjon og virkelig kjenne at jeg kan noe jeg ikke kunne før jeg startet leksjonen, sier Max Aidann Mulhall-Biseth, DVM-1T-elev.

Undervisningsøktene foregår i et virtuelt klasserom, med egen nettlærer og medelever på samme faglige nivå. Der kan elevene gå rett på de morsomme og krevende matematikkproblemene, og diskutere fagstoffet i elevgrupper.

– For meg har det gått relativt fort og enkelt å ta DVM-1T. Timene blir tatt opp så du kan se de senere – det er ekstremt praktisk om det er noe du sliter med å få inn, eller hvis du skulle gå glip av en time, forteller Mulhall-Biseth.

Jobber selvstendig
– Gjennom innsats i DVM-1T kan man ligge ett år foran i matematikk når man begynner på videregående. Dessuten er man mer forberedt på det som kreves som student på høyskole eller universitet, fordi man har mer erfaring med å jobbe selvstendig, forteller Edvarda Harnes.

I det virtuelle klasserommet er det elever fra ulike skoler, på samme nivå som en selv. Formelt blir eleven tatt opp ved en videregående skole.

Etterutdanning – hvorfor investere nå?

utdanning

Investere i utdanning?

AS Norge jobber i motbakke og det er kamp om midlene, er det da riktig å prioritere etterutdanning av ansatte? Hva hvis de bruker sin nye kompetanse som brekkstang for å bytte jobb?

Divisjonsdirektør Lise Hammergren ved BI er overbevist om at medarbeidere i kunnskapsbedrifter trenger faglig påfyll underveis i karrieren. Det holder ikke lenger med solid utdanning og lang erfaring for å henge med i utviklingen.

– Videreutdanning må bli regelen heller enn unntaket, sier Hammergren.

Erfarne arbeidstakere som videreutdanner seg på BI møter fagpersoner med forskningsbasert kompetanse. De aller fleste er i full jobb ved siden av studiene, og prioriterer dette i en travel hverdag fordi de er motivert av å styrke sine karrieremuligheter.

Kompetanse er ferskvare
Fersk kompetanse er viktig i et tøft marked, og ved å investere i sine ansatte får bedrifter både ny kompetanse inn og mer motiverte ansatte. Mange arbeidstakere ønsker et løft i karrieren, og det kan like gjerne skje hos nåværende arbeidsgiver som ved å finne nye utfordringer på en annen arbeidsplass. Den sjansen må arbeidsgivere ta.

Et gode for ansatte
Videreutdanning er også et skattefritt gode for ansatte. Det kan derfor være et godt alternativ hvis det ikke er rom for å justere lønnsvilkår. Er studieavgiften høy kan man tilby å spleise på kostnadene.

Seniorrådgiver Lars Hovdenak i Badenoch & Clark ser ingen endring hos ledere når det gjelder å satse på etterutdanning av ansatte i dagens marked. Flinke folk vil man jo utvikle og helst beholde. Unntaket er bransjer som olje og gass, der fokuseres det naturlig nok på helt andre tiltak nå.

Er du selv leder midt i karrieren og snuser på etterutdanning? Ta med deg tips fra Hovdenak:

En MBA på ledernivå kan være hensiktsmessig for å matche nyutdannede, som i dag ofte stiller med mastergrad når de entrer arbeidslivet. Det kan også være smart å bygge på sin utdanning med en spesialisering i faget, eller fordype seg i det faget man faktisk jobber i hvis utdanningsretningen man tok i sin tid er en helt annen. Jobber man i offentlig sektor får man også mulighet til å rykke opp et lønnstrinn.

Får du signaler om nedbemanning, grip anledningen til å tenke deg godt om; er dette en fin mulighet til å bytte fagfelt? Hva brenner du for? Hva har du å bygge på?

Ledere innen HR med spesiell fordypning innen coaching er ettertraktet. Har man erfaring med endringsledelse og kan vise til gode prosesser, kan dette åpne for nye utfordringer.