Tips for å skrive CV

cv Maler

Tips om CV oppsett.

Skal du søke på en ledig stilling du har sett i en stillingsannonse for å få høyere inntekt trenger du i tillegg til selve jobbsøknaden en CV. En CV er en oversikt som ramser opp din kontaktinformasjon, utdanning, praksis, kurs, tillitsverv, sertifikater, språk, fritidsinteresser og referanser.

Merk at det er viktig med et fint CV oppsett, derfor kan du sjekke denne nettsiden som har en CV mal du bør følge. Du må skrive din CV på standard A4 i hvitt papir i vanlig font (f.eks. Times eller Arial/Helvetica).

Du kan også bruke tematisk oversikt istedenfor kronologisk i ditt CV oppsett. En smart ting å gjøre er å liste opp dine nøkkelkvalifikasjoner rett etter personalia på din CV mal.

Les mer om CV oppsett her.

Reklamer